Banz - klášter

V roce 1069/71 darovali markraběnka Alberada a její manžel Hermann von Vohburg svůj hrad Banz benediktinskému klášteru. Po třicetileté válce opati Eucharius Weiner a Kilian Düring pověřili přestavbou Leonharda Dientzenhofera a po jeho smrti v roce 1707 i jeho bratra Johanna Dientzenhofera. Stavba začala v roce 1698. Kostel byl vysvěcen v roce 1719.
Ausführliche Informationen

Karte des Ortes und der Umgebung Öffnen am mapy.cz