Würzburg - klášter sv. Anny

Klášter Sv. Anny (Adeliges Damenstift St. Anna) je bývalý kanonický klášter ve Würzburgu založený roku 1714 Johannem Philippem von Greiffenclau , knížetem-biskupem z Würzburgu. Klášter byl zničen v roce 1945. Johann Dientzenhofer uplatnil vlastní formální jazyk z let 1720-21 ve dvou návrzích pro šlechtický klášter sv. Anny ve Würzburgu, které jsou dochovány v Univerzitní knihovně ve Würzburgu). Vysoké dvousloupové sloupy jsou spojeny s jemnými okenními křídly s jemně zakřivenými štíty. V kapli nechává Johann Dientzenhofer zakulacení kopule rozšířit do přilehlých místností. Klášter byl zbořen.
Ausführliche Informationen

Karte des Ortes und der Umgebung Öffnen am mapy.cz