Unterleiterbach - zámek

Hraběnka Susanne Elisabeth von Brockdorff nechala zámek postavit v letech 1737 až 1739 jako věno pro svou dceru podle plánů architekta Justuse Heinricha Dientzenhofera. Jde o omítnutou dvoupodlažní budovu s mansardovou valbovou střechou, plochým středovým rizalitem a pískovcovými prvky. Dnes slouží jako hotel.
Ausführliche Informationen

Karte des Ortes und der Umgebung Öffnen am mapy.cz