Poutní kostel Narození Panny Marie, Nicov u Plánice Poutní kostel Narození Panny Marie, Nicov u Plánice

Letní barokní festival 2022

3. September 2022, Kostel Narození Panny Marie, Nicov u Plánice

Letní barokní festival 2022
Koncert Piccolo coro & Piccola orchestra

Koncert komorního smíšeného sboru a smyčcového orchestru Piccolo coro & Piccola orchestra pod vedením dirigenta Marka Valáška proběhne v rámci Letního barokního festivalu 2022.

Program:

Georg Friedrich Händel (1685–1759), Ouvertura k oratoriu MESIÁŠ, HWV 56

Antonio Vivaldi (1678–1741), Koncert č. 8 a moll pro dvoje housle a smyčce, RV 522
Allegro – Larghetto e spiritoso – Allegro
Sóla: Rachel White a Ondřej Palkovský

Claudio Monteverdi (1567–1634), Cantate Domino 

Josef Rheinberger (1839–1901), Messe in Es dur (Cantus Missae), op. 109
Kyrie

Edward Elgar (1857–1934), Serenáda pro smyčcový orchestr, op. 20
Allegro piacevole – Larghetto – Allegretto

Eric Whitacre (*1970), Lux Aurumque 

Tommaso Albinoni (1671–1750), Koncert pro hoboj, smyčce a basso continuo d moll, op. 9, č. 2
Allegro e non presto – Adagio – Allegro
Sólo: Ondřej Palkovský

Johann Sebastian Bach (1685–1750), Chorál Jesus Bleibet Meine Freude z kantáty „Herz und Mund und Tat und Leben“, BWV 147

Georg Friedrich Händel (1685–1759), Alleluja z oratoria MESIÁŠ, HWV 56

Pouť na nicovksé barokní stezce vyvrcholí v nicovském poutním chrámu v 15 hodin koncertem smíšeného sboru a orchestru Piccolo coro & Piccola orchestra pod vedením dirigenta Marka Valáška.

Na programu jsou nejen skladby známých autorů, jako je A. Vivaldi, T. Albinoni nebo J. S. Bach.

Po skončení koncertu od 16.00 hodin - komentovaná prohlídka nicovského kostela. 

Vstupné - zdarma

Pořádá:
Nicovský nadační fond za finanční podpory Plzeňského kraje

Weitere Informationen: hier