Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie Nová Paka Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie Nová Paka

Poutní slavnost klášterního kostela

21. August 2022, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Nová Paka, Česko

Poutní slavnost klášterního kostela Nanebevzetí Panny

Neděle 21. srpna 2022
8:00 lidový zpěv
10:00 se sborovým zpěvem

Hlavní celebrant při slavnopstní mši doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., proděkan KTF UK.

Organizátor:
Římskokatolická farnost Nová Paka

Weitere Informationen: hier