Dientzenhofer Justus Heinrich

Justus Heinrich Dientzenhofer, architekt a stavitel ze stavitelské rodiny Dientzenhoferů, syn Johanna Dientzenhofera

Justus Heinrich Dientzenhofer, (* 5. listopadu 1702 ve Fuldě; † 4. prosince 1744 v Bamberku), architekt a stavitel ze stavitelské rodiny Dientzenhoferů, syn Johanna Dientzenhofera

Narodil jako syn tehdejšího knížecího biskupského stavitele ve Fuldě Johanna Dientzenhofera. Nejpozději v roce 1711 se rodina přestěhovala do Bamberku, kde se jeho otec od roku 1708 podílel na několika stavebních projektech.

Justus Heinrich se vyučil zednickému a kamenickému řemeslu u svého otce. Po otcově smrti v roce 1726 převzal stavební firmu a ucházel se o místo dvorního architekta knížecího biskupa v Bamberku. Tuto funkci získal, ale v letech 1726-1729 působil jako vedoucí bamberského stavebního oddělení Maximilian von Welsch a poté Balthasar Neumann. Kromě plánování a realizace samostatných stavebních projektů pracoval Justus také jako stavební dozor u firmy Balthasar Neumann.

V roce 1728 podnikl cestu do Prahy, kde se pravděpodobně setkal se svým tehdy již slavným bratrancem Kiliánem Ignazem Dientzenhoferem. Po návratu se oženil s Annou Katharinou Burgerovou, která mu v následujících letech porodila tři dcery a v roce 1738 syna Georga Antona. V roce 1732 si jako své sídlo postavil dům Nonnenbrücke 1, v němž se údajně dochoval jeho reliéf.

Protože Balthasar Neumann nebyl spokojen s Justusem Heinrichem jako stavebním dozorem pro stavbu semináře, jmenoval v roce 1735 do Bamberku kurfiřtsko-maínského stavitele Johanna Jakoba Michaela Küchela. Küchela jmenoval dvorním architektem kníže-biskup Friedrich Karl, takže Justus Heinrich Dientzenhofer mohl ve stavební hierarchii zaujmout až třetí místo. Přesto byl 30. září 1736 zvolen bamberským radním.

Slávy svého otce a strýců Georga, Wolfganga, Christopha a Leonharda, stejně jako svého bratrance Kiliána Ignaze Dientzenhofera, již nedosáhl, neboť zemřel ve věku pouhých 42 let. Místo bamberského dvorního architekta již nebylo obsazeno.