Teplá - kaple sv. Kříže a sv. Ondřeje

Pozdně barokní kaple sv. Kříže a sv. Ondřeje byla postavena v letech 1768–1769 podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera z roku 1730.

Pozdně barokní kaple Bolestné Panny Marie a sv. Ondřeje byla postavena v letech 1768–1769 podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera z roku 1730. Nástropní malbu provedl G. Füzl a donátorem byl tepelský občan Karl Barlme.

Detailní informace

Architektura

Kaple stojí jižně od centra města, na návrší Spielberku, uprostřed stromořadí. Volně stojící, zděná a omítaná stavba na eliptickém půdorysu je zastřešená kuželovou valbovou střechou, dříve pokrytou šindelem, dnes plechem, ve vrcholu s osmibokou lucernou s makovicí také pokrytou plechem.

Na konci podélné osy je pravoúhle rozšířeno vstupní průčelí, po stranách rámováno sdruženými pilastry, původně vrcholící štítkem. Plochu oválné fasády člení lisénové rámy se zdvojenými lisénami, ve stěnách včetně vstupního průčelí prolomena celkem čtyři obdélná, segmentem zaklenutá okna v ploché šambráně s klenákem, všechna okna jsou osazena těsně pod plochým rámem při korunní římse. Okno proti vstupu je nižší, takřka čtvercové.

Obdélný otvor vstupu rámuje šambrána s patkami. Korunní římsa je bohatě profilovaná. Interiér je zaklenut plackovou klenbou spočívající na čtyřech dvojicích pilastrů nesoucích úseky architrávu. Celou klenbu zdobí nástropní malba Apotheosy sv. Kříže, ve cviklech malba čtyř evangelistů. K malířské výzdobě náleží rovněž znaky tepelského kláštera a opata C. H. Trautmannsdorfa nad vchodem.

Mapa místa a okolí Otevřít na mapy.cz

GPS: 49.9753981N, 12.8668019E
Kaple sv. Kříže a sv. Ondřeje