Praha - Kostel Panny Marie Sedmibolestné Na Slupi

Vrcholně barokní kostel postavený v letech 1724-25 podle projektu architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera

Vznik pražského alžbětinského kláštera se špitálem pro ženy iniciovalo několik dam z českých šlechtických rodů Thunů, Černínů, Valdštejnů ad. Důvodem byl nedostatek zařízení pro ošetření nemocných po poslední morové epidemii. Zpočátku čítal špitál jen 6 a později 12 lůžek.

Klášter byl založen roku 1719 jako filiace vídeňského kláštera svaté Alžběty, ze kterého byly do Prahy vyslány dvě řeholnice, Angelika a Johana. Řeholní sestry se staraly o nemocné, ale protože řádové regule sestrám zakazovaly léčit za úplatu, brzy se instituce dostala do finančních potíží.

Pomoc přišla od zámožné hraběnky Marie Markéty z Valdštejna (rozené Černínové z Chudenic), která se tak stala fundátorkou rozsáhlých budov kláštera, špitálu i kostela Panny Marie. Návrhem a realizací stavby byl pověřen architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. Slavnostní položení základního kamene se konalo 8. srpna 1724.

Detailní informace

Historie

Od roku 1681 stál na tomto místě domov pro emeritní kněze s kaplí, který byl však roku 1705 přemístěn do dnešní Resslovy ulice, kde vznikla velká budova emeritního domu spolu s kostelem sv. Karla Boromejského, což je dnes pravoslavný katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje. Opuštěné místo získaly alžbětinky, ošetřovatelský řád, který do Prahy uvedla roku 1719 hraběnka L. Schönkirchová, která spolu s dalšími šlechtičnami shromáždila prostředky na stavbu. Ta pokračovala velmi rychle, takže roku 1725 mohl být kostel vysvěcen. Roku 1762 byla vlevo od průčelí přistavěna kaple svaté Tekly, v roce 1771 přibyla nová kazatelna a roku 1779 nový oltář. Když byla po roce 1900 snížena úroveň ulice, přistavěl K. Hübschmann vstupní schodiště.

Vznik pražského alžbětinského kláštera se špitálem pro ženy iniciovalo několik dam z českých šlechtických rodů Thunů, Černínů, Valdštejnů ad. Důvodem byl nedostatek zařízení pro ošetření nemocných po poslední morové epidemii. Zpočátku čítal špitál jen 6 a později 12 lůžek.

Klášter byl založen roku 1719 jako filiace vídeňského kláštera svaté Alžběty, ze kterého byly do Prahy vyslány dvě řeholnice, Angelika a Johana. Řeholní sestry se staraly o nemocné, ale protože řádové regule sestrám zakazovaly léčit za úplatu, brzy se instituce dostala do finančních potíží.

Pomoc přišla od zámožné hraběnky Marie Markéty z Valdštejna (rozené Černínové z Chudenic), která se tak stala fundátorkou rozsáhlých budov kláštera, špitálu i kostela Panny Marie. Návrhem a realizací stavby byl pověřen architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. Slavnostní položení základního kamene se konalo 8. srpna 1724.

 

Architektura

Kostel Panny Marie Sedmibolestné u alžbětinek je jednolodní vrcholně barokní kostel s věžičkou v průčelí z let 1724-1725 projektoval Kilián Ignác Dientzenhofer jako součást sousedního kláštera alžbětinek s nemocnicí sv. Alžběty Na Slupi.

Dvouetážové západní průčelí zdobí portál se znakem hraběnky Marie Markéty z Valdštejna (rozené Černínové z Chudenic) jako hlavní donátorky, nad ním kasulové okno a mohutné dórské kladí s trojúhelným štítem. Nad ním navazuje barokní štít se sochou Panny Marie ve výklenku uprostřed, který kryje spodní část věžičky s bání bez lucerny.

Na obdélnou loď o dvou polích, zaklenutých plackou, navazuje k východu mělký presbytář.

Vnitřní výzdoba

Vnitřní zařízení bylo jednotně komponováno, patrně K. I. Dientzenhoferem.

Obrazy na bočních oltářích jsou patrně od Siarda Noseckého. Plastický hlavní oltář kryje skoro celou východní stěnu, řezba Piety a sochy řádových světic jsou patrně starší, kolem roku 1710. Na severní stěně kostela je pozdně gotická řezba Panny Marie s Ježíškem (kolem 1490). Na oltáři v kapli sv. Tekly vynikající řezby od Ignáce Františka Platzera a deskový obraz Panny Marie s dítětem z doby kolem 1460.

Současnost

Klášter alžbětinek v Praze Na Slupi je dnes již udržovanou budovou. I když leží uprostřed Prahy, připomíná procházka klášterními zahradami venkovskou idylku. Mezi další činnost, které sestry alžbětinky dělají patří práce v sakristii a přilehlém kostelu Panny Marie Bolestné, navštěvy nemocných, práce s mládeží,opravy vrácených budov atd.

Více: Konvent sester alžbětinek v Praze

Majitelé / uživatelé

Konvent sester alžbětinek v Praze
Tel.: +420 224 920 888
E-mail: alzbetinky[TEČKA]praha[ZAVINÁČ]seznam[TEČKA]cz
www.alzbetinkypraha.websnadno.cz
23. listopadu 2017