Hrdly - Benediktinský zámek

Barokní zámek s hospodářským dvorem v obci Hrdly postavený na místě renesanční residence v letech 1746-1747 břevnovským klášterem podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera

Ves Hrdly od nejstarších dob patřila břevnovskému klášteru. Panské sídlo je v Hrdlech poprvé zmiňováno v roce 1620, kdy „ves s dvorem a rezidencí“ koupil od stavů Václav Vilém z Roupova na Žitenicích. Během válek o rakouské dědictví byla vesnice i s dvorem v letech 1742 a 1744 vydrancována.

Poškozené renesanční sídlo bylo v letech 1746–1747 nahrazeno barokním zámkem postaveným podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Součástí byl hospodářský dvůr a park.

Detailní informace

Historie

Ves Hrdly od nejstarších dob patřila břevnovskému klášteru. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 993 a nachází se ve výčtu vsí, kterými kníže Boleslav II. obdaroval právě zakládaný benediktinský klášter na Břevnově. Jde však o mladší falzum, a další zprávy pak jsou až ze čtrnáctého století. V majetku kláštera vesnice zůstala do počátku husitských válek.

Od roku 1425 patřily Hrdly Vilému z Konic. Břevnovský klášter roku 1523 panství Hrdly vykoupil ze zástavy, později zde postavil renesanční zámek.

Král Ferdinand I. v roce 1546 vesnici zapsal městu Litoměřice, ale hned následujícího roku o ni město přišlo za účast na stavovském povstání v roce 1547. Panovník potom Hrdly vrátil Břevnovskému klášteru, kterému zůstala do stavovského povstání v letech 1618–1620.

Panské sídlo je v Hrdlech poprvé zmiňováno v roce 1620, kdy „ves s dvorem a rezidencí“ koupil od stavů Václav Vilém z Roupova na Žitenicích.

Po potlačení stavovského povstání byl roku 1621 majetek Václava z Roupova zkonfiskován a Hrdly se vrátily zpět břevnovskému klášteru.

Během válek o rakouské dědictví byla vesnice i s dvorem v letech 1742 a 1744 vydrancována.

Poškozené renesanční sídlo bylo v letech 1746–1747 nahrazeno barokním zámkem postaveným podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Součástí byl hospodářský dvůr a park.

Součástí přestavby bylo i vybudování barokního sousoší sv. Benedikta na návsi před zámkem, dílo sochaře Karla Josefa Hiernleho z roku 1745. Návrh podstavce pochází od Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Zámek roku 1824 vyhořel a v důsledku požáru zanikla část umělecké výzdoby areálu. Později byl nepříliš zdařile přestavěn. Dnes slouží zámek bytovým účelům. Jeho současný stav je špatný.

Architektura

Renesanční sídlo tvořila jednopatrová budova krytá šindelovou střechou s hodinovou věží. Uvnitř se nacházela kaple svatého Tomáše, sklepy s lednicí, předsíň, komora, kuchyně a šest pokojů. 

Po barokní přestavbě zámek získal obdélný půdorys se čtyřbokou věžicí na střeše a s krátkým příčným křídlem na západě. Přízemní místnosti jsou zaklenuté valenými a křížovými klenbami. V sousedství věžice se nachází zámecká kaple zvýrazněné párem pilastrů na obou průčelích. Ze dvora se do ní vstupuje obdélným portálem se supraportou a osvětluje ji velké kasulové okno. Interiér zaklenutý plackovou klenbou s postranními poli valené klenby má zkosené rohy. Klenba je zdobená freskovými malbami českých patronů.

Současnost

Vlastníkem areálu je v současné době stále Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze – Břevnově. Areál není veřejnosti přístupný, vnitřní prostory byly přestavěny na byty.

V roce 2006 byla zdemolována barokní kovárna ve východní části vnitřního dvora.

Majitelé / uživatelé

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
Tel.: +420 220 406 111
E-mail: klaster[ZAVINÁČ]brevnov[TEČKA]cz
www.brevnov.cz
17. září 2017

Zdroje

Název / autor Datum citace Místo a rok vydání
Hrdly (zámek) (Wikipedia) 16.9.2017

Mapa místa a okolí Otevřít na mapy.cz

GPS: 50.4846506N, 14.1692764E
Zámek Hrdly