Klášter Waldsassy Klášter Waldsassy

Waldsassen - klášter Waldsassen

Klášter Waldsassen založil v roce 1133 markrabě Diepold II. z Vohburgu jako stý klášter cisterciáckého řádu. Po zrušení kláštera v roce 1571 byl znovu obnoven v roce 1661. Obnova kláštera a kostela byla svěřena Abrahamu Leuthnerovi z Prahy, který zde v roce 1685 jmenoval polírem stavby Georga Dientzenhofera, Christoph a Leonhard se stali mistry. Po Georgově náhlé smrti v roce 1689 převzal Christoph vedení stavby, které však již v roce 1691 přešlo na Bernharda Schießera. Přestavěli kostel, konvent, hospodářské budovy a opatský zámek, který v současnosti slouží jako Dům sv. Josefa pro hosty.
Detailed information