Waldsassen - bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Cisterciácký klášter Waldsassen založil v roce 1133 markrabě Diepold II. z Vohburgu. Po zrušení kláštera v roce 1571 byl znovu obnoven v roce 1661. Obnova kláštera a kostela byla svěřena Abrahamu Leuthnerovi z Prahy, který zde v roce 1685 jmenoval polírem stavby Georga Dientzenhofera, Christoph a Leonhard se stali mistry. Po Georgově náhlé smrti v roce 1689 převzal Christoph vedení stavby. Klášterní bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Evangelisty má trojlodní dispozici na půdorysu latinského kříže se dvěma věžemi v průčelí a se dvěma řadami kaplí v bočních lodích.
Detailed information