Broumovsko - Benediktinská rezidence Meziměstí

Bývalá tvrz, která od roku 1434 patřila k broumovskému klášteru, byla v letech 1728 - 38 na zakázku broumovského opata Otmara Zinkeho přestavěna na barokní zámek Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem.

Na místě dnešního zámku v Dolním Vižňově (v dnešním Meziměstí) vznikla gotická tvrz, jejímž majitelem se udává Johann von Wiesen. Johann III. nechal původní gotickou tvrz přestavět na renesanční zámek, který posléze sloužil broumovským opatům jako letní sídlo.

Meziměstský zámek byl v letech 1728 – 1738 na přání tehdy žijícího broumovského opata Otomara Zinkeho přestavěn na barokní podle plánů Kilána Ignáce Dientzenhofera.

Detailed information

Architecture

Volně stojící šířková patrová budova zámku stojí severně od centra města, s krajními rizality v jižním průčelí a třemi rizality v severním průčelí. Jedenáctiosé průčelí je členěno lisénami, rizality a uzavřené frontony.

Portály jsou řešeny jako půlkruhové s plochým ostěním z červeného pískovce, šambrány oken plošné. Nároží je bosované. Střechy jsou mansardové. Nad středním rizalitem nad prostorem kaple je čtyřboká báň s lucernou.

Current

Zámek je v současné době soukromém vlastnictví.

Owners / users

Svoboda - dopravní a inženýrské stavby a.s.
Tel.: 491 583 222
E-mail: svoboda[ZAVINÁČ]svoboda-cz[TEČKA]cz
www.svoboda-cz.cz
16. December 2018

Map of the place and surroundings Open on mapy.cz

GPS: 50.6274850N, 16.2426744E