Bamberg - klášter Michelsberg

V roce 1693 byl Lothar Franz von Schönborn zvolen bamberským knížetem-biskupem a v roce 1695 mohučským arcibiskupem, a tím i arcikancléřem a prvním knížetem v říši. Dvorním architektem V Bambergu jmenuje Leonharda Dientzenhofera. V roce 1695 Leonhard zahájil přestavbu benediktinského kláštera na Michelsbergu v Bamberku na barokní komplex. Staré budovy byly zbourány v roce 1702, s novou stavbou dostal gotický kostel také barokní fasádu. V roce 1698 zde byl zaměstnán jako mistr Johann Dientzenhofer, který se možná podílel i na návrhu fasády.
Detailed information