Amberg - salesiánský klášter sv. Augustina

Salesiánský klášter sv. Augustina v Ambergu, dnes Ústav a klášter Chudých školských sester, je třípodlažní vícekřídlý komplex se sedlovými střechami a v severovýchodním křídlem se štítem. Klášter byl postaven v letech 1694-1696 podle plánů Wolfganga Dientzenhofera.

Salesiánský klášter sv. Augustina v Ambergu, dnes Ústav a klášter Chudých školských sester, je třípodlažní vícekřídlý komplex se sedlovými střechami a v severovýchodním křídlem se štítem. Klášter byl postaven v letech 1694-1696 podle plánů Wolfganga Dientzenhofera.

Na žádost Henrietty Adelaidy Savojské, manželky kurfiřta Ferdinanda Marie, povolil papež Alexandr VII. 24. března 1667 založení dvou klášterů v Mnichově a Ambergu. Zatímco klášter v hlavním městě státu byl založen již v roce 1671, kurfiřt Maxmilián II. Emanuel Bavorský nejprve vyhověl žádosti amberského magistrátu o usídlení věřících osob, které byly ženami "ve slušné, umělecké práci, dobrých ctnostech a v bázni Boží".

Dne 25. dubna 1692 se sedm sester z mnichovského mateřince přestěhovalo do dočasného ubytování v Ambergu a byly jim přiděleny výnosy klášterů Gnadenberg a Seligenporten, které původně po reformaci již nebyly obnoveny.

V letech 1694-1696 byla postavena klášterní budova podle plánů Wolfganga Dientzenhofera.

Klášterní kostel svatého Augustina, budovaný od roku 1697, byl vysvěcen v roce 1699 pomocným biskupem Albertem Ernstem von Wartenberg. Za představené Viktorie von Orban byl kostel rozsáhle přestavěn místními umělci. Zvláštní zmínku si zaslouží wessobrunnský štukatér Paul Anton Landes a augsburský dvorní malíř Gottfried Bernhard Götz.

Detailed information

Map of the place and surroundings Otevřít on mapy.cz

GPS: 49.4457339N, 11.8558392E