Ave Maria

18. srpna 2022, Kostel sv. Máří Magdaleny, nám. Svobody 1, Karlovy Vary

Koncert
Nejen slavná Ave Maria pro soprán, hoboj a varhany

Vystoupí:
Karolína Janů, soprán
Jiří Sejkora, hoboj
Pavla Salvová, varhany

Program
J. S. Bach: Toccata a fuga d moll
J. S. Bach: Weichet nur, betrübte Schatten
G. F. Händel: Mesiáš – Rejoice greatly, o Daughter of Zion
Th. Dubois: Toccata
C. Saint-Saëns: Sonáta pro hoboj a varhany – Allegretto
Ch. Gounod: O Divine Redeemer
P. Mascagni: Cavalleria rusticana – Ave Maria
L. Vierne: Toccata b moll
F. Schubert: AVE MARIA
C. Franck: Panis Angelicus

Kontakt:
Phantasy Art s.r.o.
Kostel Maří Magdalény
Náměstí svobody 2, Karlovy Vary
Tel: +420 733 233 266
E-mail: jsejkora@phantasyart.cz

Další informace: zde