Slavnostní zahajovací koncert

25. března 2023, Kaple Zjevení Páně, Smiřice

Zahájení jubilejního 20. ročníku bude opět v režii komorního orchestru Virtuosi Pragenses, který doprovodí sólisty trumpetistu Vladimíra Rejlka a sopranistku Hanu Jonášovou. 

Na programu koncertu zaznějí skladby J. Pachelbela, J. Clarka, G. F. Händela, J. D. Zelenky, W. A. Mozarta, J. S. Bacha, D. Stachowitze.

Vstupné je 550 Kč. Prodej vstupenek od 5. 12. 2022 od 9:00 hodin prostřednictvím vstupenkového systému smsticket.cz nebo osobně v Městském informačním centru Smiřice. 

 

Pořadatel akce:
Kulturní středisko Dvorana, s.r.o.

 

Další informace: zde