Antonín Dvořák: Můj život a dílo

21. března 2024, Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2

Výstava připravená při příležitosti zápisu Archivu Antonína Dvořáka do registru Paměti světa UNESCO je zaměřena na skladatelovy rukopisy významných skladeb ze čtyř období jeho života. Na výstavě uvidíte jak originální autografy, tak i reprodukce dalších dokumentů ze sbírky Muzea Antonína Dvořáka.

Ze sbírky rukopisů bylo vybráno 12 významných skladeb, které jsou vystaveny vždy po dobu jednoho měsíce. Během komentované prohlídky bude k vidění rukopis Symfonie č. 8 G dur, op. 88.

Vstupné: Základní 100 Kč / 80 Kč snížené
Vstupenky je možné zakoupit zde.

Pořadatel:
Muzeum Antonína Dvořáka
Ke Karlovu 20
120 00 Praha 2
Tel.: 224 497 584 (pokladna)
Email: mad@nm.cz
URL: www.nm.cz

Další informace: zde