Amberg - klášter paulánů

Bývalý klášter paulánů v Ambergu v Bavorsku v diecézi Regensburg byl původně zasvěcený svatému Josefovi.
V roce 1652 byl v Ambergu založen klášter paulánů, mohli zde jako ubytování využívat takzvaný Metzberger's Haus a dostali také rybářskou vodu a vodovod z hradu. Jako klášter byli uznáni až v roce 1671 a teprve v roce 1692 mohli začít stavět vlastní klášterní budovy poté, co získali několik měšťanských domů. Stavbou byl pověřen Wolfgang Dientzenhofer (1648-1706). Štuky v refraktoriu vytvořil Paul d'Aglio. Klášter byl dostavěn v roce 1702.

Bývalý klášter paulánů v Ambergu v Bavorsku v diecézi Regensburg byl původně zasvěcený svatému Josefovi.

Otcové pauláni přišli do Mnichova nebo Neudecku an der Au poprvé v roce 1627 na žádost kurfiřta Maxmiliána. V roce 1638 někteří z nich převzali na příkaz knížete také pastoraci v Neunburgu vorm Wald. Brzy se objevily stížnosti na jejich způsob života a službu a z iniciativy kurfiřtovy vdovy Marie Anny došlo k přeložení tří otců do Ambergu.

V roce 1652 byl v Ambergu založen klášter, mohli zde jako ubytování využívat takzvaný Metzberger's Haus a dostali také rybářskou vodu a vodovod z hradu. Jako klášter byli uznáni až v roce 1671 a teprve v roce 1696 mohli začít stavět vlastní klášterní budovy poté, co získali několik měšťanských domů. Stavbou byl pověřen Wolfgang Dientzenhofer (1648-1706). Štuky v refraktoriu vytvořil Paul d'Aglio. Klášter byl dostavěn v roce 1702.

Podle plánů Wolganga Dientzenhofera byl postaven i klášterní kostel v letech 1717 až 1719 v barokním pilířovém systému. Základy kostela byly položeny již v roce 1709, zničení během války o španělské dědictví stavbu zdrželo. Slavnostní vysvěcení kostela provedl až 29. srpna 1729 pomocný biskup z Regensburgu Gottfried Langwerth von Simmern. 1. srpna 1759 začali pauláni na popud svého vikáře, otce Iva Markelse, přistavovat ke kostelu dvě věže.

Se sekularizací byl však klášter zrušen, v klášterních budovách byla umístěna vojenská nemocnice a v roce 1814 bylo rozhodnuto, že kostel, který k němu patřil, nebude využíván. Po ubourání věží a odstranění vnitřního vybavení se z kostela stalo skladiště. Nakonec se sem přestěhoval obecní solný úřad. V roce 1851 bylo horní patro poskytnuto nově založenému evangelickému sboru pro bohoslužby.

Budova bývalého kláštera je dnes součástí Okresního soudu v Ambergu.

Detailní informace

Mapa místa a okolí Otevřít na mapy.cz

GPS: 49.4440544N, 11.8608336E