Amberg - Klášter a kostel paulánů

Bývalý klášter paulánů v Ambergu v Bavorsku v diecézi Regensburg byl původně zasvěcený svatému Josefovi.
V roce 1652 byl v Ambergu založen klášter paulánů, mohli zde jako ubytování využívat takzvaný Metzberger's Haus a dostali také rybářskou vodu a vodovod z hradu. Jako klášter byli uznáni až v roce 1671 a teprve v roce 1692 mohli začít stavět vlastní klášterní budovy poté, co získali několik měšťanských domů. Stavbou byl pověřen Wolfgang Dientzenhofer (1648-1706). Štuky v refraktoriu vytvořil Paul d'Aglio. Klášter byl dostavěn v roce 1702.

Klášter paulánů byl v Ambergu založen v provizorních prostorách založen v roce 1652. Jako klášter byli uznáni až v roce 1671 a teprve v roce 1692 mohli po získání některých měšťanských domů začít stavět vlastní klášterní budovu. Projektem a vedením stavebních prací byl pověřen Wolfgang Dientzenhofer. Stavba kláštera byla dokončena v roce 1702.

Podle plánů Wolganga Dientzenhofera byl postaven i klášterní kostel v letech 1717 až 1719. Slavnostní vysvěcení kostela proběhlo až v roce 1729.

Detailní informace

Historie

Otcové pauláni se do Ambergu dostali oklikou z Mnichova. V roce 1627 přišli do Mnichova nebo Neudecku an der Au na žádost kurfiřta Maxmiliána. V roce 1638 někteří z nich převzali na příkaz knížete také pastoraci v Neunburgu vorm Wald. Brzy se objevily stížnosti na jejich způsob života a službu a z iniciativy kurfiřtovy vdovy Marie Anny došlo k přeložení tří otců do Ambergu.

V roce 1652 byl v Ambergu založen klášter, kdy zde mohli pauláni využívat takzvaný Metzberger's Haus. Jako oficiální klášter byli uznáni až v roce 1671 a teprve v roce 1696 mohli začít stavět vlastní klášterní budovy poté, co získali několik měšťanských domů. Stavbou byl pověřen Wolfgang Dientzenhofer. Klášter byl dostavěn v roce 1702.

Podle plánů Wolfganga Dientzenhofera byl již po jeho smrti v roce 1706 postaven i klášterní kostel v letech 1717 až 1719. Základy kostela byly položeny již v roce 1709, jejich zničení během války o španělské dědictví stavbu zdrželo. Slavnostní vysvěcení kostela provedl až 29. srpna 1729 pomocný biskup z Regensburgu Gottfried Langwerth von Simmern. 1. srpna 1759 začali pauláni na popud svého vikáře, otce Iva Markelse, přistavovat ke kostelu dvě věže.

Pastoračním těžištěm činnosti otců paulánů bylo vojenské kaplanství.

Se sekularizací počátkem 19. století byl klášter v roce 1803 zrušen. V klášterních budovách byla poté umístěna vojenská nemocnice.

V té době zůstali v klášteře pouze tři otcové a jeden bratr laik. Bývalí konventuálové zůstali v Ambergu a nadále se věnovali vojenské kaplanské službě. Knihovna byla okamžitě prodána v dražbě. Klášterní pivovar převzal v roce 1803 amberský sládek Wingershof a pokračoval v soukromém podnikání. Od roku 1856 fungoval jako obecní komunální pivovar.

Kostel sloužil do roku 1812 jako posádkový, v roce 1814 bylo rozhodnuto, že již nebude využíván. Po odstranění vnitřního vybavení se z kostela stal obecní solní úřad (sklad). V roce 1819 byly ubourány obě kostelní věže.

V roce 1850 byl v kostele přistavěn podhled a horní část byla v roce 1851 předána evangelickému sboru jako modlitebna. V roce 1862 se evangelickému sboru podařilo celý kostel odkoupit za 12 000 guldenů jako farní kostel. V roce 1888 proběhla renovace vnitřních prostor kostela.

V roce 1925 byly klášterní budovy přestavěny na okresní soud, který zde sídlí dodnes.

Úpravy vnitřních prostor kostela proběhly v 50 - letech 20. století a v době stého výročí „evangelického kostela“. Dnes se paulánský kostel prezentuje jako lehký, jednoduše zařízený prostor.

Vnitřní výzdoba

Štuky v refraktoriu vytvořil Paul d'Aglio.

Současnost

Budova bývalého kláštera paulánů je dnes součástí Okresního soudu v Ambergu. Kostel je spravován Evangelicko-luteránskou farností v Ambergu.

Majitelé / uživatelé

Paulanerkirche Amberg
Tel.: 09621-48590
E-mail: paulanerkirche[TEČKA]amberg[ZAVINÁČ]elkb[TEČKA]de
www.paulanerkirche-amberg.de
3. června 2023
Amtsgericht Amberg
Tel.: 09621 / 604 - 0
E-mail: poststelle[ZAVINÁČ]ag-am[TEČKA]bayern[TEČKA]de
www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/amtsgerichte/amberg/kontakt.php
3. června 2023

Mapa místa a okolí Otevřít na mapy.cz

GPS: 49.4440544N, 11.8608336E
Klášter a kostel paulánů