O projektu

Projekt Via Dientzenhofer je připomínkou výročí 300 let od úmrtí Kryštofa Dientzenhofera, jednoho z nejvýznamnšjích stavitelů a architektů období baroka v Čechách.

Via Dientzenhofer

Via Dientzenhofer je představením příběhu pěti bratrů Dientzenhoferů - Georga, Wolfganga, Kryštofa, Leonharda a Johanna, pocházejících z malého statku Gugghof v osadě St. Margarethen v Horním Bavorsku. A současně i Kiliána Ignáce, syna Kryštofa a Justuse Heinricha, syna Johanna, kteří jako jediní z potomků bratrů pokračovali v rodinné tradici.

Příběh stavitelů Dientzenhoferů je příběh mimořádného pracovního vypětí v rozmezí zhruba 70 let na přelomu 17. a 18. století, geniality architektonické tvorby, ale i mimořádné rodinné soudržnosti, úspěchů i tragédií. Architekti a stavitelé dvou generací Dientzenhoferů zásadně ovlivnili podobu barokní architektury v Čechách, Francích a Falci v Bavorsku, Hesensku i v Durynsku, nebo Slezsku.

Nejstarší Georg (1643-1689), který bratry přivedl z rodného statku do Prahy a otevřel jim cesty do Franků a Falce v Bavorsku, působil zejména v Horní Falci. Wolfgang (1648-1706) se stal dvorním architektem v Ambergu, hlavním městě Horní Falce. Kryštof (1655-1722) se usadil a prosadil v Praze a Čechách, Leonhard ( 1660-1707) se prosadil v Bambergu, hlavním městě Franků jako dvorní architekt bamberské kapituly a nejmladší Johann (1663-1726) působil jako dvorní architekt kapituly ve Fuldě v Hesensku a později jako dvorní architekt kapituly v Bambergu.

Z potomků první stavitelské generace bratrů Dientzenhoferů se prosadil syn Kryštofa Kilián Ignác (1689-1751), architekt řady mimořádných barokních staveb působící v Čechách a syn Johanna Justus Heinrich (1702-1744), který se stal dvorním architektem v Bambergu. 

Projekt Via Dientzenhofer se nesoustředí na rozsáhlé architektonické popisy a srovnání, ale na představení životů a osudů stavitelů a architektů Dientzenhoferů. A díla, které je mimořádné.

Souvislosti projektu

V České republice je prezentace díla stavitelské rodiny Dientzenhoferů pocházejících z Bavorska soustředěna na tvorbu Kryštofa a jeho syna Kiliána Ignáce v Čechách. Důvod je logický. Kryštof se jako jediný z pěti bratrů stavitelů usadil trvale v Praze, jeho syn Kilián Ignác se v Praze již narodil a jeho tvorba se plně soustředila na Čechy, ostatní bratři se usadili a tvořili za hranicemi v Německu, za minulého režimu navíc tvořenou železnou oponou. Přesto trvalo i v případě Kryštofa poměrně dlouho, než byla jeho role ve formování podoby české barokní architektury uznána a upustilo se od jeho popisu jako negramotného analfabeta, jehož tvorba, nebo dokonce existence není jistá (!). Zde se nabízí parafráze „čím mohl být, pokud by uměl číst a počítat“...

Je to i důsledek ideologického pojetí za minulého režimu, kdy nebylo vhodné vyzdvihovat autora německého původu tvořícího navíc převážně sakrální stavby. Proto dnes široká, ale i více poučená veřejnost není seznámená s dílem všech bratrů Dientzenhoferů v Čechách a Německu, které je zcela mimořádné jak rozsahem, tak i úrovní architektury. Tento zkreslený pohled na Dientzenhofery je i dnes velmi častý. Co je dnes u Dientzenhoferů přece možné ještě nového objevit…

Jedním z prvních, který vyzdvihl a popsal dílo Kryštofa a Kiliána Ignáce i v evropských souvislostech, tak byl ve své monografii "Kilian Ignaz Dientzenhofer e il barocco boemo" z roku 1968 norský badatel Christian Norberg Schulz. Dalším významným počinem při poznání rodiny Dientzenhoferů a jejich velkolepé cesty barokní historií byla práce s archivními fondy historičky Milady Vilímkové. Ta umožnila nejenom poznání historie barokních staveb bratrů Dientzenhoferů v obvyklé struktuře údajů, ale zejména nastínila i životní osudy, vazby mezi bratry, osoby a události, které je ovlivnily. To, co z bratrů Dientzenhoferů tedy nedělá již jen zápis v biografických databázích a heslo v monografiích věnovaných barokní architektuře, ale vykresluje je barvitě a v mnoha ovlivňujících se vrstvách. Proto Miladě Vilímkové patří in memoriam velké poděkování.

Realizace projektu a kontakty

Projekt realizuje spolek Monumentis z.s.

Monumentis z.s.
Tel.: +420 734780928
E-mail: info@monumentis.cz