Bamberg - Hostinec Judenstrasse 7-9

Původní hostinec „Polarbär“ postavený v letech 1736-1738 na místě starší budovy hostince „Zum Schwarzen Adler" podle projektu Justa Heinricha Dietzenhofera

První zmínka o objektu pochází z roku 1350, kdy je uváděn jako majetek Žida Liebermanna. Hostinec pod názvem „Zum Schwarzen Adler“ je zde zmiňován již v roce 1487. V roce 1678 objekt získává pekař Pankraz Behr, jehož přezdívka „Polarbär“ se promítá i do názvu hostince. V letech 1736-1738 je objekt přestavěn podle plánů Justa Heinricha Dientzenhofera.

Detailní informace

Historie

První zmínka o objektu pochází z roku 1350, kdy je uváděn jako majetek Žida Liebermanna.  Další záznam je z roku 1363, kdy Konrad a Kunigunde Rüdigerovi darují polovinu domu ve "Vicus Judeorum zu Babenberg" farnosti sv. Jakuba.

V roce 1487 získává dům s hostincem „Zum schwarzen Adler“ (U černého orla) bednář Hermann Gratzer.

Od roku 1678 je vlastníkem pekař Pankraz Behr. Přezdívka majitele „Polarbär“ se promítá i do názvu hostince "Zum Polarbär" i podoby domovního znamení jako ledního medvěda. A později i do názvu nově vzniklého pivovaru („Pola Bear“), který je zde pod původním číslem domu 16919 doložen od roku 1732.

V letech 1736-1738 proběhla přestavba (novostavba), kdy zůstaly zachovány původní sklepy, podle projektu Justa Heinricha Dietzenhofera. Rok 1738 je i uveden společně s dvouhlavým orlem v základním kameni portálu.

Původní restaurační využití zůstalo dodnes zachováno.

Architektura

Jedná se o třípatrovou budovu se sedlovou střechou s pěti vikýři (z roku 1942), v jádru snad ještě s hmotou z 16. století, s dochovanými sklepy, přestavěná v letech 1736-1738 se členitou šestiosou fasádou. Přízemí je rámováno nárožními pilastry, jejichž pokračování v patře tvoří hladké nárožní pilastry na vysokých soklech. Směrem do dvora je fasáda hladká. Přestavba proběhla podle projektu Justa Heinricha Dientzenhofera.

Od roku 1732 zde fungoval pivovar „Pola Bear", jehož pivovarský komín byl zbourán v roce 1938.

Současnost

V současné době zde funguje restaurace „Bolero“.

Mapa místa a okolí Otevřít na mapy.cz

GPS: 49.8897736N, 10.8859275E
Hostinec Judenstrasse 7-9