Bamberg - Palác Rotenhan

Šlechtický palác Rotenhan postavený v letech 1711-1718 pro Joachima Ignaze a Amalii von Rotenhan podle projektu Johanna Dietzenhofera

Šlechtický palác Rotenhan je mohutný třípodlažní dům se sedlovou střechou, se symetricky členěnou barokní pískovcovou fasádou se středovým rizalitem, postavený v letech 1711-1718 pravděpodobně podle projektu Johanna Dietzenhofera pro Joachima Ignaze a Amalii von Rotenhan.

Detailní informace

Historie

Šlechtický palác Rotenhan je mohutný třípodlažní dům se sedlovou střechou, se symetricky členěnou barokní pískovcovou fasádou se středovým rizalitem, postavený v letech 1711-1718 pravděpodobně podle projektu Johanna Dietzenhofera pro Joachima Ignaze a Amalii von Rotenhan.

Joachim Ignaz von Rotenhan (6.12.1662-19.5.1736) byl zemským soudcem, vrchním knížecím soudcem a tajným radou v Bambergu, podkomořím kurfiřta a vrchním státním úředníkem na Schachtenbergu.

Architektura

Masivní pískovcová budova má tři podlaží a devět os. Prostřední tři osy minimálně vystupují z linie fasády na způsob rizalitu, ale nejsou zdůrazněny štítem. Okapy sedlové střechy jsou průběžné. Velkou bránu v přízemí, která zde nahrazuje všechny tři okenní osy, rámuje balkon na dvou sloupech.

Na pravé straně je vzadu připojeno dlouhé boční křídlo z roku 1911 v podobných formách jako u hlavní budovy.

Zadní dům byl uzavřený v 1. polovině 19. století hospodářskými budovami objektu patřícího tehdy k panství s adresou Kapuzinerstraße 23. Objekty měly společný dvůr, dnes je rozdělený zdí.

Ve střední ose budovy, nad oknem prvního patra, je místo trojúhelníkového frontonu umístěn erbovní kámen, snad od Balthasara Esterbauera nebo Daniela Friedricha Humbacha. Uprostřed je zobrazena Madona s půlměsícem nebo Madona s ochranným pláštěm s dítětem, u jejích nohou je půlměsíc a had jako symbol zla, na hlavě má korunu připomínající císařskou korunu říše. Vpravo a vlevo od Královny nebes stojí dva andělé v rozpačité póze bokem, hledí na Mariinu hlavu a drží vavřínový věnec, respektive palmovou ratolest. Svýma vnějšíma rukama svírají navenek skloněné erby stavitele a jeho manželky. Vpravo je heraldicky umístěn erb Joachima Ignaze Heinricha von Rotenhan.

Současnost

V letech 1825 až 1832 vlastnil palác Franz Ludwig von Horntal.

V letech 1844-1999 sloužil palác postupně jako pobočka Královské bavorské banky, královský okresní úřad, finanční úřad, úřad pro výstavbu silnic a nakonec jako státní zdravotní úřad.

Od roku 1999 využívá reprezentační objekt Univerzita Otto Friedricha v Bambergu jako centrální administrativní budovu.

Nachází se zde "Centrum služeb studentům", které zahrnuje studentskou kancelář v zadní budově, studentskou poradnu v přízemí, zkušební kancelář v prvním patře, mezinárodní kancelář ve druhém patře a univerzitní archiv ve třetím patře. Dalšími zařízeními, která se v budově nacházejí, jsou Bamberské centrum pro přípravu učitelů, kancelář pro stáže pedagogických profesí, kancelář služeb rodičům a kontaktní místo pro studium a postižení.

Mapa místa a okolí Otevřít na mapy.cz

GPS: 49.8941739N, 10.8852172E
Šlechtický palác Rotenhan