Úterý - kostel Narození sv. Jana Křtitele

Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Úterý byl postaven Kryštofem Dientzenhoferem v letech 1695-1698

Město Úterý (německy Neumarkt) leží v západních Čechách nedaleko premostrátského kláštera Teplá. Název města je odvozen od jména dne, ve kterém se konal trh. Německá varianta Neumarkt, stejně jako latinské Novum forum, znamenají nový trh. První písemná zmínka o obci je z roku 1233 a je spojena s odprodejem obce premonstrátskému klášteru Teplá. V roce 1439 bylo Úterý z rozhodnutí tepelského opata Racka povýšeno na město.

Okolo roku 1600 došlo k velké vlně germanizace obyvatelstva, drtivá většina lidí žijících v obci byla německojazyčná. Celý kraj velmi poničila třicetiletá válka. Došlo k drancování městečka i jeho okolí. V roce 1656 Úterý zachvátil velký požár, který zničil např. i starý kostel a radnici. Jejich náhrady byly dostavěny až o 40 let později – nová radnice v roce 1695 a nový kostel v roce 1698. 

Kostel Narození sv. Jana Křtitele byl postaven Kryštofem Dientzenhoferem v letech 1695-1698 jako oválná centrála s vysokou západní věží, jako polír na stavbě působil Wolfgang Braunbock z Miesbachu, později usazený v městě Teplá.

Další požáry, kterými Úterý trpělo v 18. a 19. století, již kostel nezasáhly. Nebyl ani významně postižen devastací širokého okolí po roce 1945.

Detailní informace

Architektura

Kostel je jednolodní na eliptickém půdorysu, zahrnujícím loď i presbytář, doplněný 45 m vysokou západní hranolovou věží a nízkou sakristií na východě. Interiér kostela je proveden na rozdíl od vnějšku jako osmiboký, s bohatou barokní výzdobou a soudobým vnitřním vybavením. Cenné jsou zejména barokní varhany. 

Majitelé / uživatelé

Kanonie premonstrátů Teplá
Tel.: +420 353 392 691
E-mail: sekretariat[ZAVINÁČ]klastertepla[TEČKA]cz
klastertepla.cz
2. července 2022

Mapa místa a okolí Otevřít na mapy.cz

GPS: 49.9392822N, 13.0030414E
Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Úterý