Eixlberg - poutní kostel sv. Barbory

Wolfgang Dientzenhofer navrhl v roce 1700 plány na výstavbu nového poutního kostela sv. Barbory na Eixlbergu u města Pfreimd. Plány nebyly realizovány.

Na hoře Eixlberg u Pfreimdu nechal v roce 1342 postavit landkrabě Ulrich II. z Leuchtenbergu poutní kapli ke cti svaté Barbory Nikomedijské, patronky horníků. Po třicetileté válce rozhodl hrabě Maximilán Filip o výstavbě nového poutního kostela sv. Barbory.

Amberský stavitel Wolfgang Dientzenhofer zaslal plán a odhad nákladů na přístavbu ve výši 5.030 zlatých. Rozpočet se zdál příliš vysoký a zakázku nakonec získal zednický mistr Johann Meier z Neustadtu an der Waldnaab.

Detailní informace

Historie

Eixlberg je městská část města Pfreimd v okrese Schwandorf v Horní Falci v Bavorsku.

Na hoře Eixlberg u Pfreimdu nechal v roce 1342 postavit landkrabě Ulrich II. z Leuchtenbergu poutní kapli ke cti svaté Barbory Nikomedijské, patronky horníků. Datum není písemně doloženo.

V roce 1459 udělil císař Fridrich III. leuchtenberskému landkrabímu a jeho dědicům privilegium na udržování dolů na Eixlbergu a těžbu rudy. V důsledku toho byly na Eixlbergu a v jeho okolí založeny rudné doly. V roce 1517 udělil landkrabě Johann svému městskému rychtáři Sigmundu Straußovi, mincmistrovi Hermannu Plechovi a pfreimderskému měšťanovi Georgu Kesslerovi právo využívat náleznou jámu v Unser-Lieben-Frauen-Holz a náleznou jámu pod Kinzelbergem. Doly dodávaly surovou rudu do železářského hamru ve Pfreimdu.

Snad v této době postavili horníci na Eixlbergu kapli sv. Barbory. První zmínka o kapli pochází z roku 1592, kdy se konalo procesí z Pfreimdu ke kapli na Eixlbergu.

Z roku 1601 pochází dopis pfreimdského otce strážce Molitora landkrabímu Georgu Ludvíkovi. Molitor byl prvním knězem františkánského kláštera v Pfreimdu, který byl dokončen v roce 1600. V tomto dopise ho Molitor žádá, aby kázal při procesích na Eixlberg. Chtěl věřícím vysvětlit velké rozdíly mezi katolickým a luteránským a kalvínským učením.

V roce 1621 vpadla vojska hraběte Ernsta von Mansfelda do Pfreimdu v průběhu třicetileté války. Vyloupili kapli sv. Barbory na Eixlbergu a vypálili ji. V roce 1625 byla kaple sv. Barbory přestavěna a v roce 1647 dostala od vévody Albrechta VI. dva zvony.

V letech 1670 až 1671 nechal vévoda Maxmilián Filip postavit východně od kaple Barbory loretánskou kapli. Stavitelem byl zednický mistr Zacharias Amode z Pfreimdu.

V dobách nouze během třicetileté války se na Eixlberg vydávalo mnoho věřících na poutě, takže dvě kaple přestaly stačit mnoha návštěvníkům. Proto se vévoda Maxmilián Filip v roce 1696 rozhodl nechat rozšířit kapli Barbory.

Amberský stavitel Wolfgang Dientzenhofer zaslal plán a odhad nákladů na přístavbu ve výši 5.030 zlatých. Rozpočet se zdál příliš vysoký a zakázku nakonec získal zednický mistr Johann Meier z Neustadtu an der Waldnaab.

Kostel sv. Barbory byl postaven v letech 1700-1702 a stála 6.352 zlatých. V roce 1721 byl postaven hlavní oltář a dva boční oltáře. Kostel vysvětil v roce 1711 pomocný biskup Albert Ernst von Wartenberg.

Současnost

Poutní kostel sv. Barbory na Eixlbergu je filiálním kostelem farnosti Pfreimd. Poněkud níže pod kostelem se ve svahu nachází dům kostelníka, který obýval kostelník se svou rodinou, ale také poustevníci, kteří rovněž vykonávali funkci kostelníka.

V roce 1972 bylo přízemí přestavěno na turistický dům Oberpfälzer Waldverein. V roce 1975 byla slavnostně otevřena a zpřístupněna veřejnosti. Ještě v roce 1980 žil v horním patře poustevník.

Majitelé / uživatelé

Pfarramt Pfeimd
Tel.: (09606) 1260
E-mail: pfarramt[ZAVINÁČ]pfarrei-pffreimd[TEČKA]de
pfarrei-pfreimd.de
17. července 2022

Zdroje

Název / autor Datum citace Místo a rok vydání
Kostel Eixlberg (Farramt Pfeimd)
Kirche St. Barbara (Wald- und Verschönerungsverein Pfreimd e.V.)

Mapa místa a okolí Otevřít na mapy.cz

GPS: 49.4941642N, 12.1567728E
Kostel sv. Barbory na Eixlbergu