Sadská, kaple Panny Marie Bolestné

Barokní kaple pochází patrně z dílny Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Postavena byla na místě původní kapličky v letech 1775-1779. V roce 1787 byla zrušena, následně v roce 1792 obnovena. Stavba má složitý půdorys, který je složený z průniku dvou elips s hranolovou věží v průčelí. V interiéru je umístěn iluzivní malovaný oltář z roku 1779 od Václava Kramolína.

Barokní kaple postavená na místě původní barokní kapličky u zázračného, léčivého pramene v letech 1714-1721 u silnice směrem na Prahu. Pochází patrně z dílny Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Ke kapličce byly postupně přistavěny další stavby, až nakonec v roce 1741 lázeňský Dientzenhoferův komplex, dnes již nedocochovaný. Kilián Ignác Dientzenhofer patrně také navrhl dnešní barokní kapli, která byla vystavěna až v letech 1775-1779 za vedení J. Smutného z Kostelce nad Černými Lesy. Kamenické práce provedl J. Ulik.

Kaple byla zrušena v roce 1787, v roce 1792 ale byla obnovena. V roce 1880 byla zbourána sakristie.

Detailní informace

Architektura

Jedná se o stavbu na složitém půdorysu, zhruba na průniku dvou na sebe kolmých elips, s hranolovou věží v průčelí. Kaple měla původně čtvercovou sakristii, zbořenou v roce 1880. Presbytář je uzavřen plochým segmentem, středová prostora sklenuta plackou, přilehlé prostory sklenuty konchami.

Vnitřní výzdoba

Hlavní oltář je freskový z roku 1779 od Václava Kramolína, opraven byl Františkem Krátkým v roce 1870. Na hlavním oltáři je umístěna hodnotná socha Piety (po vzoru Piety z františkánského kláštera v Chebu), asi z doby okolo roku 1700.

Současnost

Kaple je v mimořádně havarijním stavu, trpí především silným silničním provozem v těsném sousedství kaple.

Majitelé / uživatelé

Město Sadská
Tel.: +420325546600
E-mail: info[ZAVINÁČ]mesto-sadska[TEČKA]cz
www.mesto-sadska.cz
8. dubna 2023

Zdroje

Název / autor Datum citace Místo a rok vydání
Umělecké památky Čech. 1. vyd. sv. 3. Praha: Academia, (POCHE, Emanuel) Academia / 1980