Kostel Všech svatých Heřmánkovice Kostel Všech svatých Heřmánkovice

Broumovsko - Kostel Všech svatých Heřmánkovice

Kostel z tzv. broumovské skupiny kostelů postavený v letech 1722-1726

Heřmánkovický kostel je uváděn jako farní již v roce 1384. V roce 1672 byl znovu postaven nový dřevěný kostel a vysvěcen opatem Tomášem Sartoriem. 

V listopadu 1722 byl položen základní kámen k novému kostelu, jehož hrubá stavba byla dokončena a vysvěcena již následujícího roku, ale stavební a řemeslnické práce pokračovaly až do roku 1726. Kostel byl postaven podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera některým z domácích zednických mistrů a byl vysvěcen opatem Otmarem Zinkem na svátek Všech svatých v roce 1723.

Detailní informace

Historie

Heřmánkovický kostel je uváděn jako farní již v roce 1384. Ve třicetileté válce farnost zanikla a Heřmánkovice byly přifařeny k Šonovu. V roce 1672 byl znovu postaven nový dřevěný kostel a vysvěcen opatem Tomášem Sartoriem. V té době byla při kostele stará fara a farní dvůr, ale benediktinská farnost byla administrována ze Šonova. 

V listopadu 1722 byl položen základní kámen k novému kostelu, jehož hrubá stavba byla dokončena a vysvěcena již následujícího roku, ale stavební a řemeslnické práce pokračovaly až do roku 1726. Kostel byl postaven podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera některým z domácích zednických mistrů a byl vysvěcen opatem Otmarem Zinkem na svátek Všech svatých v roce 1723.

V době vysvěcení kostela ještě stála původní zvonice a starý dřevěný kostel, který byl později rozebrán a postaven znovu na Janovičkách.V roce 1784 byla při kostele zřízena lokálie a postavena zděná pozdně barokní farní budova. Od roku 1862 byly Heřmánkovice samostatnou farností.

Architektura

Jednolodní kostel na půdorysu protáhlého osmiúhelníku. Stěny kostela jsou zvnějšku konkávně vybrané a zvlněné. Presbytář je situován napříč s elipsovitým půdorysem, zvnějšku s obdélníkovým, jemuž odpovídá vstupní prostor s kruchtou. V ose presbytáře je kvadratická věž, v průčelí je předsíňka. Vnějšek je členěn lizénovými rámci a profilovanou podstřešní římsou, okna jsou obdélníková a půlkruhovými záklenky.

V lodi kostela je obíhající kaplový ochoz, v zadní části patrový a přecházející v kruchtu. Loď je kryta dřevěným stropem v podobě ploché klášterní klenby. Presbytář je sklenut plackou.

Nad hlavním vchodem je v předsíni je umístěna kamenná deska s monogramem O.A.B. a datem 1723.

Fresky

Strop lodi je trámový, omítaný. Je na něm malba zobrazující v bohatém ornamentálním orámování pohled na nebeské shromáždění Všech svatých. Původní freska z roku 1736 je dílem místního malíře Johanna Hausdorfa,  byla však znehodnocena přemalbami v roce 1865.

Freska v presbytáři představuje Pohled na Broumov, zdobena rokajovým ornamentem s malovaným monogramem opata Otmara Zinkeho a datem 1736.

Vnitřní výzdoba

Hlavní oltář je rámový, rozvilinový ze začátku 18. století, s nástavcem s hodnotnými sochami sv. Benedikta a Scholastiky a obrazem sv. Tomáše a Krista v rozvilinovém rámu. Boční oltáře jsou ve slohu 17. století se sochou sv. Benedikta s obrazem od Aug. Kracyka z roku 1853 a Panny Marie s novodobým rámem, rámované malovanou nástěnnou rokajovou ornamentikou. Kazatelna je empírová.

Současnost

Kostel je v současné době využíván pro konání bohoslužeb a kulturní akce.

Majitelé / uživatelé

Římskokatolická farnost - děkanství Broumov
Tel.: +420 491 521 678
E-mail: church[TEČKA]broumov[ZAVINÁČ]gmail[TEČKA]com
www.broumovfarnost.cz
14. srpna 2017

Zdroje

Název / autor Datum citace Místo a rok vydání
Umělecké památky Čech 1-4 (KOLEKTIV AUTORŮ, Ústav teorie a dějin umění ČSAV) ACADEMIA Praha / 1977-1982
Umělecké památky Čech 1-4 (ZÁLIŠ Jan) 20.12.2017 ACADEMIA Praha / 1977-1982

Mapa místa a okolí Otevřít na mapy.cz

GPS: 50.6324786N, 16.3220522E
Kostel Všech svatých v Heřmánkovicích na Broumovsku