Broumovsko - Kostel sv. Anny Vižňov

Kostel sv. Anny vybudovaný v letech 1724-28 podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera

Kostel je jako farní připomínán již v polovině 14. století; později se stal filiálním ke kostelu ve Vernéřovicích. Původní kostel nechal v roce 1672 opat Tomáš Sartorius přestavět a rozšířit. Tento stále ještě dřevěný kostel byl po padesáti letech stržen a 28. června 1724 položil opat Otmar Zinke základní kámen k nové stavbě, která byla vysvěcena 20. června 1727 a dokončena v roce 1728.

Autorství projektu je připisováno Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi, realizace stavby byla svěřena místnímu stavebnímu mistrovi.

Detailní informace

Architektura

Dispozice kostela je centrální, elipsovitá, s vtlačenými bočními stranami, kaplovými výklenky po vnitřním obvodu, obdélníkovým, napříč situovaným presbytářem se sakristií v ose a podobným vstupním prostorovým útvarem na vstupní straně. Na straně vstupu je podkruchtí a věž. Kostel je obrácen k západu.

Střízlivý vnějšek kostela je členěn rámci v omítce, lizénami a obíhající podstřešní římsou. Okna jsou široká, pravoúhlá, s nízkými segmentovými záklenky.

Nad hlavním vchodem se nachází deska s monogramem stavebníka „O.A.B.“ a datem 1727.

Prostor lodi je kryt zrcadlovým stropem. Presbytář a podkruchtí jsou zaklenuty plackou, sakristie a podvěží valenou klenbou s výsečemi. Kaplové výklenky lodi jsou završeny půlkruhově. V patře je umístěn ochoz s dřevěnou kuželkovou balustrádou, obíhající ve dvou třetinách zadní části lodi. Stěny jsou členěny přeloženými pilastry, nesoucími obíhající podstropní římsu. V bočních kaplích jsou mušlové niky. Prostor presbytáře rozšířen bočními půlkruhově završenými výklenky s okny.

Fresky

Fresku na klenbě nad kněžištěm a iluzívní architekturu za oltáři namaloval v roce 1765 Josef Hager. Na stropě a na stěnách presbytáře je možné vidět fresku z poloviny 18. století s motivem Bůh Otec s anděly, vázy a rokajové ornamenty. Na stěnách je vidět malovaná iluzivní architektura hlavního a dvou protějškových bočních oltářů v 1. páru kaplí u presbytáře.

Vnitřní výzdoba

V kostele se nachází rokokový tabernáklový hlavní oltář s řezbou Poslední večeře na antependiu, nad ním je obraz Vyučování Panny Marie od K. Schüllera z Vídně z roku 1189. Na malovaných nástěnných bočních oltářích jsou obrazy sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého z 19. století a řezané dřevěné barokní tabernákly z doby kolem roku 1700, krucifix a Pieta z 1.pol. 18. století. V nikách kaplí byly umístěny barokní a novodobé sochy světců a světic.

Současnost

Kostel dnes slouží pro konání bohoslužeb a kulturních akcí.

Majitelé / uživatelé

Římskokatolická farnost - děkanství Broumov
Tel.: +420 491 521 678
E-mail: church[TEČKA]broumov[ZAVINÁČ]gmail[TEČKA]com
www.broumovfarnost.cz
27. srpna 2017

Zdroje

Název / autor Datum citace Místo a rok vydání
Umělecké památky Čech 1-4 (KOLEKTIV AUTORŮ, Ústav teorie a dějin umění ČSAV) 20.12.2017 ACADEMIA Praha / 1977-1982
Broumovsko - Krajina architektury & architektura krajiny (ZÁLIŠ Jan) 20.12.2017 2013

Mapa místa a okolí Otevřít na mapy.cz

GPS: 50.6448428N, 16.2390928E
Kostel sv. Anny ve Vižňově