Kladruby u Stříbra - benediktinský klášter

Budova nového konventu benediktinského kláštera (založen 1115) postavená podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera

Za opata Maura Finzguta byl v letech 1712-28 přestavěn ve stylu barokní gotiky klášterní kostel podle plánů Jana Santiniho a započato se stavbou nové prelatury a nového konventu okolo roku 1729 opatem Josefem Sieberem. Stavba nového konventu probíhala podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Roku 1739 byla hotova dvě křídla – severní a jižní, celek byl dokončen v roce 1770.

Detailní informace

Historie

Benediktinský kladrubský klášter s kostelem Panny Marie byl podle dochované zakládací listiny založen v roce 1115 Vladislavem I. Tento český vladař je přímo v klášteře i pochován a je tak jedním z malá českých knížat pohřbených mimo Prahu. O založení kláštera se zmiňuje i Kosmas ve své Kronice české. Osazen byl mnichy z kláštera v Zwiefaltenu v Bavorsku.

Město Kladruby vzniklo postupně jako předklášteří benediktinského kláštera založeného roku 1115, původně jako vesnice na místě dnešního hřbitova (Staré Kladruby). Kolem roku[B1]  1233 byla ves povýšena na město, které se posunulo na současné místo, tj. blíže ke klášteru. První zmínka o městě s kostelem sv. Jakuba je z roku 1352. Neopevněné město trpělo válkami a hlavně požáry, zejména roku 1657, 1711 a 1834, které setřely jeho starobylý ráz. Vše dovršila stavba silnice městem roku 1844 a nová regulace ulic roku 1853. Město ulicového typu má protáhlé náměstí s novou radnicí z roku 1878, ve středu náměstí pak pozdně barokní kostel sv. Jakuba.

Původní románské klášterní stavby s trojlodní bazilikou s příčnou lodí a s jižní pohřební kaplí byly dokončeny až roku 1233. Významně byly poničeny husity roku 1421. Kostel byl důkladně opraven koncem 15. století a znovu vysvěcen roku 1504. Budovy kláštera byly opraveny a přestavěny ve 2. čtvrtině 16. století. Po požáru roku 1590 byly částečně znovu postaveny, avšak za třicetileté války byly opět poničeny. Nato byla postavena v letech 1664-70 stará prelatura.

Za opata Maura Finzguta byl v letech 1712-28 přestavěn ve stylu barokní gotiky klášterní kostel podle plánů Jana Santiniho a započato se stavbou nové prelatury a nového konventu (do roku 1730) opatem Josefem Sieberem. Stavba nového konventu probíhala podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Roku 1739 byla hotova dvě křídla – severní a jižní, celek byl dokončen v roce 1770.

Roku 1785 byl klášter zrušen, jeho zařízení rozprodáno nebo převezeno jinam. V objektu byla zřízena postupně nemocnice, pak kasárny a invalidovna. Roku1825 objekt koupil kníže Alfréd Windischgrätz. Roku 1864 došlo k přebudování nového konventu na pivovar a roku 1874 byla při kostele zřízena fara. Nová prelatura a ostatní stavby kláštera byly změněny na hospodářské objekty.

Po roce 1945 došlo k asanaci nového konventu, který byl prohlášen za „státní zámek I. kategorie“.

Architektura

Areál kláštera spolu s kostelem tvoří dominantu krajiny. Skládá ze dvou stavebních komplexů. Na vnějšku na východní straně jde o na sebe navazující budovy nové prelatury a staré školy, které objímají na jihu kolmým křídlem hospodářského stavení rozlehlé nádvoří. Na západní straně nádvoří je souvislý komplex vlastních klášterních objektů, tj. od severu kostel, na jehož loď přiléhá starý konvent s vnitřním dvorem. K jeho východnímu křídlu se podle jižního boku chrámu připojuje stará prelatura, rovněž čtyřkřídlá s vnitřním dvorem. Jižně a západně je klášterní zahrada. K ní přiléhá na severu stejně dlouhé, obdélné stavení staré školy. Jde o hladký, jednopatrový objekt ze 17. století.

Na jihu pak ke starému konventu přiléhá čtyřnásobně veliká stavba nového konventu, čtyřkřídlá kolem rozlehlého nádvoří, postavená podle plánů Kiliána Ignáce Dietzenhofera. Vrcholně barokní dvoupatrová stavba má ozdobnou východní stranu opatřenou třemi rizality. Střední, datovaný rokem 1733, o pěti osách, je členěný sdruženými pilastry, vyvršen atikou, uprostřed překryt rozeklaným nízkým štítem. Na středu je sousoší Panny Marie s andílky, po stranách sochy sv. Benedikta a Scholastiky a vázy s putti. Okna obou rizalitů a u ostatních v prvním patře jsou zdobeny suprafenestrami. Portál se dvěma figurálními nosiči (Herakles, Musius Scaevola) místo sloupů od F.A. Kuena má rozeklaný štít s novým znakem uprostřed. Ostatní fasády jsou celkem bez ozdob (tj. i do dvora). Vnitřní prostory jsou sklenuty většinou kříži. Za průčelím s rizalitem býval letní refektář. Mimo to zůstaly zachovány prostory schodišť a dvou sálů.

Majitelé / uživatelé

Národní památkový ústav - správa kláštera Kladruby (uživatel)
Tel.: +420 374 631 773
E-mail: kladruby[ZAVINÁČ]npu[TEČKA]cz
www.klaster-kladruby.cz
7. listopadu 2017
Česká republika
www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby#z-nasich-sbirek
7. listopadu 2017

Mapa místa a okolí Otevřít na mapy.cz

GPS: 49.7118417N, 12.9952306E
Benediktinský klášter Kladruby u Stříbra