Praha - Dům U dvou hrdliček

Barokní dům U dvou hrdliček tesařského mistra Josefa Löfflera přestavěný kolem roku 1726 pravděpodobně Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem dochovaný v původní podobě

Dům U dvou hrdliček stojí na místě dvou parcel tzv. Lazarovské zahrady. Dům vznikl sloučením dvou stavebních parcel v roce 1620 s větším renesančním domem z doby po roce 1606.

K obnově a rozšíření domu ve vlastnictví tesařského mistra Josefa Löfflera došlo okolo roku 1726, kdy byl barokně přestaven pravděpodobně podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Dům je dochován téměř v původní podobě.

Detailní informace

Historie

Dům U dvou hrdliček stojí na místě dvou parcel tzv. Lazarovské zahrady. Tu vykoupila koncem 16. stoeltí obec, aby ji rozkouskovala a stavební plochy a prodala.

Jednu z parcel získal i mlynář Jiří Jehle. Další majitelé se rychle střídali. Většina plochy parcely zůstala pravděpodobně nezastavěna a dům byl pouze nevelkou stavbou.

Druhá parcela, koupaná od obce až v roce 1606, se posléze dostala do majetku Baltazara Globice a jeho manželky. Ti postavili na parcele renesanční dům. K dalším úpravám pravděpodobně již nedošlo a v roce 1653 je v Berní rule dům označen za nuzný.

Obě parcely byly pravděpodobně sloučeny v roce 1620.

Po roce 1663, přesné datum není známo, získal dům tesař Josef Löffler, který v pozdějších letech přikročil k obnově a rozšíření domu. Nejpozději v roce 1726 byl celý dům přestavěn a rozšířen, pravděpodobně podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera, se kterým se Josef Löffler přátelil a spolupracoval.
V rodině Löfflerů se dům udržel až do roku 1803.

K obnově a rozšíření domu došlo okolo roku 1726, kdy byl barokně přestaven podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Dům je dochován téměř v původní podobě. Z novodobých úprav měla význam vestavba podkrovního bytu z roku 1924.

Architektura

Dvoupatrový řadový dům leží na lehce obdélné parcele v Nosticově ulici. Vrcholně barokní hlavní průčelí s fasádou, v níž je střední osa, podložená rustikovanými pilastry, zdůrazněna mělkým risalitem. Přízemí a patra jsou vždy oddělena kordonovými římsami.

Vstupní portál má polokruhové ukončení lemované jednoduchou archivoltou. Ve vrcholu se uplatňuje domovní znamení dvou heraldicky otočených hrdliček, které nesou snítko. Nad znamením býval medailon s malbou, která dnes již chybí.

Neobvyklý je vstupní prostor v přízemí, na který navazují vyrovnávací schůdky chráněné dřevěnými soustruženými balustrami. Vpravo i vlevo od vstupu se nalézá kamenný portálek s dveřmi s původním barokním kováním, které vedou do polosuterénních prostor.

Současnost

Dům U dvou hrdliček je v současné době opravený a v soukromém vlastnictví.

Zdroje

Název / autor Datum citace Místo a rok vydání
Stavitelé paláců a chrámů Kryštof a Kilíán Ignác Dientzenhoferové. (Vilímková Milada) Praha, Vyšehrad / 1986
Památkový katalog NPÚ (-) - / -

Mapa místa a okolí Otevřít na mapy.cz

GPS: 50.0846253N, 14.4062319E
Dům u dvou hrdliček