Praha - dům U zlatého jelena na Malé Straně

Původně renesanční dům na obdélném půdorysu. Majitel Jan Kašpar Friedrich ho nechal před rokem 1725 "mnohým nákladem a k ozdobě obce" barokně přestavět.

Původně renesanční dům na obdélném půdorysu. Majitel Jan Kašpar Friedrich ho nechal před rokem 1725 "mnohým nákladem a k ozdobě obce" barokně přestavět dle návrhu Kiliána Ignáce Dientzhofofera.

Na fasádě se uplantňují bohaté barokní portály, jemný štukový dekor, střídání hladkých a drsných omítek. Nad dvojitým portálem je v nice osazeno domovní znamení, a to socha F. M. Brokoffa s námětem setkání svatého Huberta se zázračným jelenem.

Detailní informace

Zdroje

Název / autor Datum citace Místo a rok vydání
Dům U zlatého jelena (NPÚ) 23.11.2017