Praha - Paulhofský dům (bývalý špitál)

Bývalý malostranský špitál na místě gotického domu barokně přestavěný roku 1702 Kryštofem Dientzenhoferem na městský palác

Původně gotický dům v Karmelitánské ulici na Malé Straně, patřící pod jurisdikci svatojiřského kláštera, byl kolem roku 1600 renesančně přestavěn na obecní špitál. Roku 1702 byl barokně přestavěn Kryštofem Dientzenhoferem na městský palác v majetku břevnovského a posléze doksanského kláštera.

Detailní informace

Historie

Původně gotický dům v Karmelitánské ulici (dnes Újezd) na Malé Straně, patřící pod jurisdikci svatojiřského kláštera, byl kolem roku 1600 renesančně přestavěn na obecní špitál. Roku 1702 byl barokně přestavěn Kryštofem Dientzenhoferem na městský palác v majetku břevnovského a posléze doksanského kláštera.

Dnešní podoba se ustálila za klasicistních přestaveb v letech 1815 a 1836 podle projektu Johanna Nowotného a během přístavby v letech 1899-1900 podle projektu Josefa Záhorského.

Z pod dvorku Paulhofského domu vedly údajně dvě podzemní chodby pod Malou Stranu. Jedna pod Petřín, druhá pak pod Karmelitskou ulici, kde ústila do nejvýznamnějších a nejpozoruhodnějších pražských katakomb pod klášter karmelitánů.

Architektura

Komplex, sestávající z hlavní budovy, k níž po východní straně přiléhají další dvě křídla na půdorysu zrcadlově obráceného L. Hlavní průčelí je dvoupatrové, s rozdílnou fasádou, která na první pohled prozrazuje vznik v několika etapách.

Levý čtyřosý úsek patří novodobé přístavbě (1899-1900), pravá část s nepravidelně rozhozenými okny je nepochybně starší, ale rovněž s novodobým historizujícím zásahem.

Současnost

V současné době je objekt v majetku fyzických osob a hl. města Prahy a slouží jako bytový dům.

Zdroje

Název / autor Datum citace Místo a rok vydání
Památkový katalog NPÚ (-)
Procházky Prahou (-)

Mapa místa a okolí Otevřít na mapy.cz

GPS: 50.0833533N, 14.4036539E
Paulhofský dům