Praha - Dům U Hrbků

Dům Heinricha Dientzenhofera přestavěný po roce 1725 jeho bratrem Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem

Původní renesanční domek je poprvé s jistotou zmiňován v roce 1616. V roce 1623 jej prodal tehdejší majitel Jan Hrbek. V roce 1725 jej získal za 900 zlatých rýnských Heinrich Dientzenhofer, licenciát práv a pivovarník ve vlastním domě „U Flavínů“ (čp. 36/III, Malostranské náměstí 36/22) a bratr Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Přestavba domu Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem započala pravděpodobně v roce 1725 a dokončena byla před rokem 1731. Z původního renesančního domu se mnoho nedochovalo.  

Detailní informace

Historie

Dům stával v místech postranního práva svatovítské kapituly n Újezdě. Místo bylo nepochybně již koncem 15. století zastavěno, ale s jistotou bylo místo zastavěno až v roce 1616. Tehdejší majitel Jan Hrbek prodal dům v roce 1623. V roce 1677 byl dům prodán majiteli sousedního domu (dnes čp. 439/III), s nímž byl i stavebně propojen. Oba domy pravděpodobně prošly v letech 1681-1700 určitou přestavbou a snad i stavebním sjednocením. V popisech z let 1723-1726 byl dům stále veden jen jako jednopatrový, v patře se dvěma malými byty.

Původní, opět oddělenou část získal v těchto letech za 900 zlatých rýnských Heinrich Dientzenhofer, licenciát práv a pivovarník ve vlastním domě „U Flavínů“ (čp. 36/III, Malostranské náměstí 36/22) a bratr Kiliána Ignáce Dientzenhofera, podle jehož vyjádření byl dům na spadnutí.

Přestavba domu započala pravděpodobně v roce 1725 a dokončena byla před rokem 1731. Z původního renesančního domu se mnoho nedochovalo.  

Další přestavba proběhla v roce 1810, kdy byla přistavěna nová pavlač a drobně byla upravena vnitřní dispozice domu. Rovněž byla pravděpodobně provedena i úprava uliční fasády.

Architektura

Dvoupatrový dům leží na rozlehlé parcele, která zabíhá i za vedlejší čp. 439. Uliční průčelí o pěti okenních osách je klasicistní (asi před rokem 1814). Střední tři osy jsou mělce vyznačeny rizalitem, v přízemí chybí pásování. Okna postrádají šambrány.  Uprostřed umístěný vchod rámuje raně klasicistní ostění. Zajímavá je neobvykle tvarovaná korunní římsa, která nepochybně zbyla ještě z Dientzenhoferova řešení.

U dvorní fasády se ve větší míře zachovalo Dientzenhoferovo architektonické řešení. Z dekorativních prvků se však mnoho nedochovalo.

Průčelí dnes doplňuje klasicistní pavlač se zábradlím.

Přízemí bylo v rámci barokní přestavby nově zaklenuto. Stavbu rozděluje střední průchod, vlevo i vpravo jsou v uličním traktu větší, podélně disponované místnosti. První a druhé podlaží opakuje dispozici přízemí, jen chybí střední chodba.

Současnost

Dům prošel rekonstrukcí a slouží jako objekt k bydlení.

Majitelé / uživatelé

Soukromé vlastnictví
2. prosince 2023

Zdroje

Název / autor Datum citace Místo a rok vydání
Umělecké památky Prahy - Malá Strana (Vlček Pavel a kol.)
ISBN 80-200-0771-7
2023 Nakladatelství Academia / 1999
Přehled bibliografie (-) 2023 2023

Mapa místa a okolí Otevřít na mapy.cz

GPS: 50.0826142N, 14.4060258E
Dům U Hrbků