Praha - Dům U Jonáků

Dům U Jonáků stojící na místě původní renesanční stavby přestavěný v letech 1723-1726 pravděpodobně podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera

Dům U Jonáků stojí na parcele původní Lazarovské zahrady, kde byl do roku 1610 postaven nevelký renesanční dům. Menší barokní úpravy proběhly v roce 1713, kdy dům vlastnil Jan Jonák.

V letech 1723-1726 proběhla kompletní barokní přestavba domu, již ve vlastnictví Vojtěcha Philippa, pravděpodobně podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Detailní informace

Historie

Dům U Jonáků stojí na parcele původní Lazarovské zahrady. Tu vykoupila koncem 16. století obec, aby ji rozkouskovala a stavební plochy a prodala. Prvním kupcem stavebního místa byl mydlář Baltazar Globic v roce I602, jenž pak v následujících osmi letech přikročil k výstavbě nevelkého domu. Z původní stavby se dodnes zachovaly renesanční sklepy a zřejmě i část nadzemních konstrukcí.

Do roku 1713 došlo k přestavbě, čemuž nasvědčuje užívaný název domu, pojmenovaný po tehdejším majiteli Janu Jonákovi. Patrně tehdy byl dům budován již v nové uliční linii, při níž se nepočítalo s podloubím jako u předešlé stavby. Rozestavěný dům byl pravděpodobně pro dluhy stavebníky prodán.

K roku 1723 je označován jako dům „ve stavbě“ se stájí pro 12 koní, s bytem o čtyřech pokojích v prvním patře a přistavovaným bytem o jednom pokoji. V roce1726, za majitele Vojtěcha Philippa, je dům označen jako nový se šesti pokoji v prvním patře.
Jako autor projektu přestavby je uváděn Kilián Ignác Dientzenhofer, ale autorství není doloženo.

V roce 1787 byl dům opět prodán. Další úpravy proběhly až v roce 1847, kdy dům vlastnil hrnčíř Jakub Vyskočil a jeho žena Theresie. Levé dvorní křídlo mělo být tehdy zvýšeno. Úpravy, které prováděl významný stavitel K. Předlák, se nakonec dotkly také interiérů hlavní budovy.

Architektura

Nárožní dvoupatrový dům s lehce lichoběžníkovým pavlačovým dvorem, který je sevřen čtyřmi křídly. Hlavní vrcholně barokní průčelí do Nosticovy ulice je pravidelně 2+2+2osé, s asymetricky umístěnými vjezdovými vraty pod 3. osou zprava. Střední dvě osy jsou vyznačeny mělkým risalitem, který je nejen podložen rustikovaným pásem, ale současně má i rustikovaná nároží. To se objevuje i ve vlastním rohu stavby. Jednotlivá podlaží oddělují profilované kordonové římsy.

V nároží je v bohatém štukovém rámci figura sv. Floriána, umístěná sem mezi lety 1123-26.

Nádvorní fasády překrývají pavlače, vynesené kovovými konsolami, ve zdi severního křídla vedle schodiště je nika s plastikou lva. V jižním křídle v úrovni 1. patra se na dvorní stěně nachází dřevěná soška sv. Jana Nepomuckého z konce 18. století. Po pravé straně dvora je v mělkém výklenku zdi klasicistní štuková socha lva z doby kolem roku 1800.

Téměř všechny klenby v přízemí s pětibokými výsečemi ukazují na dobu vzniku za velké vrcholně barokní přestavby realizované do roku 1726.

Současnost

Objekt Nosticova 7 prošel v současné době kompletní rekonstrukcí. Nabízí celkem 21 bytů a ateliérů ke krátkodobému bydlení, přičemž polovina z nich má méně než 20 metrů čtverečních.

Majitelé / uživatelé

Soukromé vlastnictví
5. prosince 2023

Zdroje

Název / autor Datum citace Místo a rok vydání
Umělecké památky Prahy - Malá Strana (VLČEK Pavel)
ISBN 80-200-0771-7
Nakladatelství Academia / 1999
Památkový katalog (NPÚ)
Bibliografie Via Dientzenhofer (-)