Kostel sv. Michaela archanděla ve Vernéřovicích Kostel sv. Michaela archanděla ve Vernéřovicích

Broumovsko - Kostel sv. Michaela archanděla Vernéřovice

Barokní římskokatolický kostel, součást broumovské skupiny kostelů

Farní kostel sv. Michaela tvoří dominantu obce Vernéřovice. Stojí na návrší uprostřed vsi v místech původního dřeveného kostela. Ten nechal v roce 1540 postavit benediktinský opat Matthias. Koncem 17. století byl z rozhodnutí opata Tomáše Sartoria rozšířen. 

Detailní informace

Historie

Nejstarší známý vernéřovický kostel postavili pro opata Matthiase v roce 1540 tesaři George Dressel a George Arnold. Opat měl v úmyslu při kostele zřídit faru. Nedošlo k tomu a Vernéřovice zůstaly až do roku 1587 ruprechtickou filiálkou. V 17. století byly ke kostelu přifařeny vsi Jetřichov, Březová a Bohdašín a vernéřovický farář administroval i filiální kostely v Ruprechticích a ve Vižňově. Před rokem 1683, kdy jej nechal opat Tomáš Sartorius rozšířit, to byl stále ještě malý dřevěný kostel, pravděpodobně hrázděný podobně jako kostel na broumovském hřbitově.

Základní kámen k novému kostelu byl položen 1. května 1719 za přítomnosti opata Otmara Zinkeho. Ten také dokončenou hrubou stavbu vysvětil 10. srpna následujícího roku. Stavební a řemeslnické práce ovšem pokračovaly až do roku 1722.

Autorem projektu je pravděpodobně Kryštof Dientzenhofer. Jedná se o první stavbu z dientzenhoferovské řady kostelů na broumovském venkově.

Architektura

Kostel je založen na oválném půdorysu, k němuž je v průčelí připojena věž a v závěru sakristie. Interiér kostela je po obvodu členěn do věnce polí s vysokými, zaklenutými výklenky v síle zdi, v nichž jsou umístěny oltáře a empory.

Fresky

Na vysokém náběhu je plochý strop, v roce 1735 pokrytý freskami – malovanou iluzívní architekturou, obklopující ústřední motiv sv. Michala archanděla, srážejícího Lucifera do pekelných hlubin. Hlavní část fresky byla v roce 1941 neuměle místním malířem přemalovaná, a tím s definitivní platností zničena.

Vnitřní výzdoba

Část vybavení interiéru nového kostela pocházela z vyřazeného inventáře klášterního a farního kostela v Broumově. Sochařská výzdoba hlavního oltáře je pravděpodobně dílem pražského sochaře M. V. Jäckela.

Na hlavním oltáři byl umístěn obraz s ústředním motivem sv. Michaela, dílo F. A. Schefflera z roku 1755.

V kostele je nyní uložena ojedinělá památka – náhrobní kámen se zobrazením příslušníka selského stavu, vernéřovického šolce Blasiuse Meissnera z roku 1579.

Současnost

Kostel je v současné době využíván pro konání bohoslužeb a kulturní akce.

Majitelé / uživatelé

Římskokatolická farnost - děkanství Broumov
Tel.: +420 491 521 678
E-mail: church[TEČKA]broumov[ZAVINÁČ]gmail[TEČKA]com
www.broumovfarnost.cz
7. listopadu 2017

Zdroje

Název / autor Datum citace Místo a rok vydání
Umělecké památky Čech 1-4 (KOLEKTIV AUTORŮ, Ústav teorie a dějin umění ČSAV) 20.12.2017 ACADEMIA Praha / 1977-1982
Broumovsko - Krajina architektury & architektura krajiny (ZÁLIŠ Jan) 2013