Kaple Hvězda na Broumovsku Kaple Hvězda na Broumovsku

Broumovsko - Kaple Hvězda

Poutní barokní kaple postavená v letech 1731-33 podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera, součást broumovské barokní skupiny kostelů

Kaple Panny Marie Sněžné (Hvězda) je barokní kaple nacházející se na vrchu zvaném Hvězda, na hraně broumovských stěn, nedaleko města Broumova. 

Půdorys kaple působí zdáním pěticípé hvězdy. Uvnitř je však kruhová, hvězdu vytváří z kruhu vyčnívajících pět cípů. Na vnitřní stěně kupolovité střechy je modře vymalovaný strop se zlatými hvězdami. Vnitřní vybavení pochází z druhé poloviny 19. století. Ke kapli taktéž patří skalní vyhlídková terasa. 

Detailní informace

Historie

V roce 1670 nechal opat Tomáš Sartorius na hřebeni Stěn, při stezce z Křinic do Hlavňova, umístit na vysokém dřevěném kříži plechovou pozlacenou hvězdu, která byla původně osazena na tzv. červené věži broumovského kláštera, zničené požárem v roce 1664.

Po šedesáti letech dal opat Otmar Zinke na místě kříže postavit kapli nákladem 1 800 zlatých. Autorem projektu stavby na půdorysu hvězdy byl Kilián Ignác Dientzenhofer. Vysvěcena byla 5. srpna 1733. Od toho roku byla každého 5. srpna na Hvězdě konána pouť za účasti věřících z Broumovska i z Policka.

Josefínské reformy ji v roce 1787nařídily zrušení kaple a následné zbourání. Odstranění stavby by však bylo velmi nákladné, a tak polický občan, který ji získal v dražbě, pouze nechal vyklidit vnitřek. I tak kaple utrpěla značnou ztrátu, byla z ní stržena střecha, ale zdivo z pískovcových kvádrů zůstalo zachováno. Kaple začala chátrat, resp. stávat se zříceninou.

Záchrana přišla až roce 1852 a to na základě snažení poustevníka Christiana Goldsteina a hlavně opata Jana Rottera. Opat J. N. Rotter v roce 1853 zybtek stavby vykoupil a nechal obnovit.

Nový oltář do kaple zhotovil polický truhlář Josef Pejskar, sochu Panny Marie dodal sochař Jakob Filip z Kupferbergu v Pruském Slezsku. Za inspektora klášterního polického velkostatku P. Cälestina Jeřábka byl nad skalní rozsedlinou postaven před kaplí kamenný most a vyhlídka za kaplí byla pro bezpečnost návštěvníků opatřena kamennou zídkou.

Za starých časů stálo u kaple obydlí poustevníka Christiana Goldsteina, který zastával funkci jejího strážce a kostelníka.

Po obnově kaple byla v sousedství postavena fořtovna ve švýcarském stylu – dnešní chata Hvězda. Jedním z úkolů jejího nájemce byla péče o kapli a její zbožné návštěvníky.

Současnost

Kaple dnes slouží příležitostně pro konání církevních obřadů. Je vyhledávaným cílem turistů při návštěvě Broumovských stěn.

Majitelé / uživatelé

Římskokatolická farnost - děkanství Police nad Metují
Tel.: +491 110 419
E-mail: fara[TEČKA]police[ZAVINÁČ]tiscali[TEČKA]cz
www.bihk.cz/dieceze/police-nad-metuji
7. listopadu 2017

Zdroje

Název / autor Datum citace Místo a rok vydání
Broumovsko - Krajina architektury & architektura krajiny (ZÁLIŠ Jan) 2013