Broumov - Kostel sv. Václava

Římskokatolický kostel sv. Václava postavený na místě zničeného protestantského kostela, součást broumovské barokní skupiny kostelů

Vrcholně barokní dynamická stavba, dílo Kiliána Ignáce Dientzenhofera s cennou freskovou výzdobou, postavená na místě protestantského kostelíka, jehož uzavření vedlo k povstání českých stavů v r. 1618. 

Detailní informace

Historie

Na místě tohoto kostela, v prostoru u tehdejší dolní brány, začali po vydání Rudolfova majestátu stavět broumovští protestanti svůj kostel. V roce 1618 rozhodl opat broumovského kláštera Wolfgang Selender o uzavření tohoto luteránského kostela. Stížnost luteránů se dostala ke stavovskému sněmu. Na první schůzi sněmu se ale nedostala a další zasedání císař Matyáš zakázal.

Dne 23. května 1618 proběhla pražská defenestrace a tím začala první etapa třicetileté války. Jedním z podnětů k ní, vedle poboření kostela v Hrobech, bylo i zavření tohoto kostela.

Luteránský kostel za třicetileté války vyhořel, na jeho místě byla postavena v roce 1676 za opata Tomáše Sartoria kaple svatého Václava, která také vyhořela v roce 1684. O stavbě současného kostela rozhodl opat Otmar Zinke a kostel byl dokončen roku 1729.

Kostel byl v roce 1785 odsvěcen a sloužil jako skladiště. Po sto letech jej nechal opat J. N. Rotter obnovit a vybavit novodobým zařízením interiéru. Obnovený kostel sv. Václava byl vysvěcen 17. června 1883.

Po roce 1950 byl kostel uzavřen a sloužil i jako skladiště. Po roce 1989 byl navrácen původnímu poslání, opraven a znovu vysvěcen na svátek patrona 28. září 1995.

Architektura

Stavba je centrální, na křížovém půdorysu, s půlkruhovým kněžištěm a kruchtou. Hlavní průčelí se střední rizalitem je trojosé s bočními nikami, středovým oknem a lichoběžníkovým štítem. Stěny jsou členěny přeloženými pilastry a vysokou podstřešní římsou. V presbytáři jsou oválná okna, v lodi jsou okna obdélníková s vysokými odsazenými půlkruhovými záklenky.

Vnitřní stěny jsou členěny pilastry nesoucími vysokou římsu. Střed prostoru je sklenut kupolí na pendativech, boční ramena valeně. Presbytář a jemu odpovídající vstupní prostor na protější straně je zaklenut plackou.

Fresky

Fresky v kupoli namaloval v roce 1748 Felix Anton Scheffler, zobrazuje nebeskou scénu s Nejsvětější Trojicí, sv. Václavem a skupinami zemských a benediktinských světců. Další fresky menších rozměrů na klenbách nad kněžištěm a nad kruchtou byly značně poškozeny přemalbami na konci 19. století.

Vnitřní výzdoba

Vnitřní zařízení kostela je nevýznamné z 19. století.

Současnost

Kostel sv. Václava je dnes využíván ke konání bohoslužeb.

Majitelé / uživatelé

Římskokatolická farnost - děkanství Broumov
Tel.: +420 491 521 678
E-mail: church[TEČKA]broumov[ZAVINÁČ]gmail[TEČKA]com
www.broumovfarnost.cz
7. listopadu 2017

Zdroje

Název / autor Datum citace Místo a rok vydání
Umělecké památky Čech 1-4 (KOLEKTIV AUTORŮ, Ústav teorie a dějin umění ČSAV) 20.12.2017 ACADEMIA Praha / 1977-1982
Broumovsko - Krajina architektury & architektura krajiny (ZÁLIŠ Jan) 2013

Mapa místa a okolí Otevřít na mapy.cz

GPS: 50.5832131N, 16.3342442E
Kostel sv. Václava v Broumově