Hořice - kostel Narození P. Marie

Barokní kostel Narození Panny Marie byl postaven v letech 1741 - 48 podle plánu Kiliána Ignáce Dienzenhofera.

Barokní kostel Narození Panny Marie patří mezi nejvýznamnější historické památky ve městě Hořice-. Kostel byl postaven v letech 1741 - 48 podle plánu Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Stojí na místě starého gotického kostelíku, zničeného roku 1738 požárem.

Detailní informace

Historie

Dne 17.srpna 1738 postihl Hořice jeden z nejničivějších požárů v celé historii, který měl za následek zničení kostela i s farou, školy, radnice, městského i panského špitálu, shořel i starobylý orloj a žár roztavil chrámové zvony. Katastrofa však vzápětí vyvolala vlnu dobročinosti. Vrchnost poskytla peníze a dřevo na novou stavbu, pomohla i okolní města.

Problém ale nastal s konáním bohoslužeb, které v období baroka tvořily nezbytnou součást součást každodenního života. Požár poškodil dosavadní městský chrám natolik, že v něm nebylo možné mše sloužit, přičemž nedaleký kostelík sv.Gotharda právě procházel stavebními úpravami. Ty musely být proto s největším urychlením dokončeny, aby mohl být už týden po požáru vysvěcen.

Téměř okamžitě však město podniklo i příslušné kroky k zajištění stavby nového kostela. Návrh byl svěřen, pravděpodobně samotným pražským arcibiskupem Mořicem Gustavem, hrabětem z Manderscheidu, jakožto správcem hořického nadačního panství, přednímu baroknímu architektu Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi (1689 - 1751).

Ten urychleně zhotovil plány, v nichž počítal s velkorysou stavbou, která by nahradila starý kostelík, jenž nemohl dostačovat potřebám rozrůstajícího městečka.

Architektura

Barokní orientovaná stavba kostela vznikla na křížovém půdoryse s hranolovou věží s arkádami ve zvnovém patře a osmibokou bání vestavěná na severní straně lodi. 

Fresky

Strop a částečně i stěny jsou bohatě zdobeny freskami z konce 19.století, které provedl pod odborným dozorem Václava Weinzettla novobydžovský malíř Ludvík Nejedlý.

Vnitřní výzdoba

Ve štítu kostela je osazena 8m vysoká madona z roku 1926, vynikající dílo profesora Václava Suchomela. Stěny kostela zdobí obrazy křížové cesty z roku 1860 od slavného hořického malíře Petra Maixnera, většina dřevěných soch z 18. - 19.století je dílem novopackého řezbáře Antonína Suchardy.

Mohutný oltář zobrazuje Narození Panny Marie a je dílem vlašské školy 18.století. Nejstarší a necennější památkou v kostele je cínová křtitelnice z 16.století.

Současnost

Po roce 1989 byl nákladně opraven do dnešní podoby.

Chrám je krom pravidelných bohoslužeb využíván díky své akustice k pořádání občasných koncertů nejen chrámové a varhanní hudby.

Kostel lze navštívit v průběhu pravidelných, obvykle dennodenních bohoslužeb, v případě zájmu o komentovanou prohlídku lze kontaktovat Městské informační centrum Hořice.

Majitelé / uživatelé

Římskokatolická farnost - děkanství Hořice v Podkrkonoší
Tel.: +420 731 783 807
E-mail: filip[TEČKA]janak[ZAVINÁČ]seznam[TEČKA]cz
www.farnost-horice.cz
16. prosince 2018

Mapa místa a okolí Otevřít na mapy.cz

GPS: 50.3669194N, 15.6321803E