Kulmbach - Langheimer Amtshof

Na místě dnešního Langheimer Amtshof stávala na počátku 16. století kaple svaté Kateřiny, která také padla za oběť velkému městskému pivovaru v roce 1553. Koncem 17. století se bohatý cisterciácký klášter Langheim u Lichtenfelsu pod vedením opata Gallus Knauera rozhodl vybudovat v Kulmbachu administrativní dvůr pro správu svého majetku a projektem pověřil architekta Leonharda Dientzenhofera. Byla postavena klášterní kancelář, byty pro správní personál, byty pro hosty a velké sýpky. Majestátní bývalý klášterní dvůr dnes využívají různé vzdělávací instituce, například Akademie nových médií.
Detailní informace

Mapa místa a okolí Otevřít na mapy.cz

GPS: 50.1075319N, 11.4598339E