Amberg - Klášter salesiánek

Klášter salesiánek sv. Augustina postavený Wolfgangem Dientzenhoferem podle jeho plánů v letech 1693-1696

Klášter salesiánských sester zasvěcený svatému Augustinovi byl postaven v letech 1693-1696, které do Ambergu přišly v roce 1692. Vypracováním projektu a realizací stavby kláštera byl pověřen Wolfgang Dientzenhofer. Součástí je klášterní kostel postavený Wolfgangem Dientzenhoferem v letech 1697-1699.lfganga Dientzenhofera.

Detailní informace

Historie

Na žádost Henrietty Adelaidy Savojské, manželky kurfiřta Ferdinanda Marie, povolil papež Alexandr VII. 24. března 1667 založení dvou klášterů salesiánských sester v Mnichově a Ambergu. Klášter v hlavním městě státu byl založen již v roce 1671.

V případě Amberga došlo k založení kláštera pravděpodobně z finančních důvodů mnohem později. Kurfiřt Maxmilián II. Emanuel Bavorský vyhověl žádosti amberského magistrátu o zřízení řeholnic, které by vychovávaly ženy "k slušné, umělecké práci, dobrým ctnostem a k bázni Boží" až 18. ledna 1692. A teprve 20. dubna 1692 se sedm sester z mnichovského mateřince přestěhovalo do dočasného ubytování v Ambergu a byly jim přiděleny výnosy klášterů Gnadenberg a Seligenporten, které byly během reformace sekularizovány. Stavba samotného kláštera započala v roce 1693, dokončena byla v roce 1696.

V letech 1697-1699 byl postaven klášterní kostel sv. Augustina pod vedením Wolfganga Dientzenhofera podle jeho vlastních plánů.

V roce 1753 klášter zřídil filiální klášter v Sulzbachu, který o dva roky později osídlilo šest řeholnic.

V roce 1793 měl klášter, který se těšil velké oblibě i u šlechty, 22 jeptišek a šest laických sester. Kromě šíření salesiánské spirituality založením pobožnosti ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (1725) se sestry věnovaly především výchově ženské mládeže, kterou poskytovaly zdarma. V roce 1782 navštěvovalo klášterní školu 147 dívek, které byly rozděleny do dvou nižších a dvou vyšších tříd.

Sekularizace v roce 1802 znamenala zánik kláštera. Klášter byl zrušen 2. března 1804. Sestry salesiánky přešly do filiálního kláštera v Sulzbachu. Kostel i s klášterem přešel spolu s klášterem na Německou školskou nadaci (Deutsche Schulstiftung).

Zpočátku zůstala dívčí škola v klášterní budově a vyučovaly ji čtyři konventuálky, které vstoupily do světské školské služby. V letech 1805-1826 byla v těchto prostorách umístěna také nově založená provinční knihovna. Zpovědnice a klášterní lékárna byly prodány v dražbě. Od té doby sloužil klášterní kostel jako školní, "aby žáci a žákyně měli své vlastní místo pro každodenní bohoslužby, nerušeni ostatními lidmi".

V roce 1849 získaly budovu kláštera chudé školské sestry.

Architektura

Klášter je řešen jako třípodlažní vícekřídlý komplex se sedlovými střechami.

Vnitřní výzdoba

Na výzdobě se podíleli Paolo di Aglio a Peter Camuze, štukatéři ze souboru Giovanniho Battisty Carloneho.

Současnost

V současné dobe je klášter součástí Gymnázia a Reálné školy Dr. Johanny Decker.

Majitelé / uživatelé

Dr. Johanna Decker Schulen, Schulstiftung der Diözese Regensburg
Tel.: 09621 / 481-12
E-mail: gymnasium[ZAVINÁČ]djds[TEČKA]de
www.djds.de
6. června 2023

Mapa místa a okolí Otevřít na mapy.cz

GPS: 49.4457339N, 11.8558392E
Klášter salesiánek