Dientzenhofer Justus Heinrich

Architekt a stavitel, syn Johanna Dientzenhofera, dvorní architekt v Bambergu

Syn Johanna Dientzenhofera, nejmladšího z první generace stavitelů Dientzenhoferů a Marie Eleonory, architekt a stavitel, dvorní architekt a městský rada v Bambergu, spolupracovník jednoho z nejvýznamnějších architektů 1. poloviny 18. století Balthasara Neumanna, manžel Anny Kathariny roz. Burger, otec čtyř dětí

Justus Heinrich se narodil 5. listopadu 1702 ve Fuldě, kde jeho otec Johann Dientzenhofer působil jako dvorní architekt kapituly ve Fuldě, hlavním městě kurfiřství Hessenského.

U svého otce Johanna Dientzenhofera se učí zednickým a kamenosochařským řemeslům.

Po otcově smrti v roce 1726 přebírá stavební firmu a uchází se o místo dvorního architekta kapituly v Bambergu. Tuto funkci získává, ale pracuje spíše jako stavbyvedoucí pro architekta Balthasara Neumanna, který působil jako vedoucí stavebního úřadu bamberské kapituly.

V roce 1728 Justus Heinrich podniká cestu do Prahy, kde se setkává se svým tehdy již slavným bratrancem, architektem a stavitelem, Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem, synem Kryštofa Dientzenhofera.

Po návratu se žení s Annou Catharinou roz. Burger, která mu v následujících letech porodila pět dětí, tři dcery a v roce 1738 syna Georga Antona. Jedno z dětí nebylo pokřtěno.

V roce 1729 nechává Karl Theodor von Aufsees stavět na adrese Karolinenstraße 24 v Ambergu, těsně před katedrálním náměstí, dům podle plánů Justuse Heinricha.

Justus Heinrich kupuje v roce 1731 dům v Bambergu na adrese Nonnenbrücke 1. Dům v roce 1736 od základu přestavuje na vlastní rodinný dům. Uvnitř domu je v druhém patře umístěna busta, pravděpodobně zobrazující Justuse Heinricha.

V roce 1732 Justus Heinrich uzavírá stavbami vnější klášterní nádvoří dominikánského kláštera v Bambergu.

V roce 1732 Justus Heinrich realizuje stavbu kněžského semináře v Bambergu na Maximilian Platz 3 podle plánů Balthasara Neumanna z rozhodnutí knížete-biskupa Friedricha Karla von Schönborn.

V letech 1733-1737 je realizována Justusem Heinrichem Severní brána, obklopená dvěma malými kruhovými budovami a dvěma budovami oranžerie na zámku Seehof u Memmelsdorf v Horních Francích. V letech 1733-1733 Justus Heinrich staví i Západní bránu se dvěma jednopatrovými budovami podle projektu Johanna Jakoba Michaela Küchela. Zámek Seehof je bývalé letní sídlo a lovecký zámeček bamberských knížecích biskupů, který nechal postavit bamberský kníže-biskup Marquard Sebastian Schenk von Stauffenberg podle projektu Antonia Petriniho, stavba začala v roce 1687 a dokončena v roce 1696 (projekt zámku Seehof navrhoval v roce 1685 i Georg Dientzenhofer, ale jeho návrh nebyl vybrán).

Justus Heinrich je 30. září 1736 zvolen městským radou Bambergu.

V letech 1737 až 1739 navrhuje a staví zámek Unterleiterbach u Zapfendorfu v Horních Francích pro hraběnku Alžbětu von Brockdorf jako věno pro její dceru.

V roce 1739 navrhuje plány na výstavbu kurie Sti. Hippolyta na Karolinenstraße u Dómském náměstí v Bambergu. Plány byly před realizací upraveny Balthasarem Neumannem.

V roce 1740 staví reprezentativní severní křídlo Langheimer Hof v Bambergu jako zastoupení kláštera Langheim.

V roce 1740 jsou na domě v Bambergu na adrese Lange Straße 35 prováděny stavební úpravy snad podle plánů Justuse Heinricha, který zde i nějakou dobu bydlel.

V roce 1740 předkládá Justus Heinrich plány na výstavbu radnice ve městě Lichtenfels v Horních Francích. Stavba je dokončena v roce 1742.

V roce 1740 Justus Heinrich začíná stavět v Bambergu na adrese Aufseßstraße 2 ústav pro ubytování studentů Aufseesianum Bamberg, který ve své závěti věnoval kanovník Jodocus Bernhard von Aufseß. Justus do své smrti v roce 1744 dokončuje pouze západní křídlo.

V letech 1745-1746 je postaven na adrese Schillerplatz 16 v Bambergu dům podle plánů Justuse Heinricha pro jeho bratra, dvorního radu Johanna Georga Dientzenhofera. Justus Heinrich ale krátce před zahájením stavby náhle umírá.

Justus Heinrich Dientzenhofer, syn Johanna Dientzenhofera, zemřel předčasně 20. července 1744 v Bambergu ve věku 42 let.

S manželkou Catharinou roz. Burger, měl pět dětí.

Děti Justuse Heinricha

Anna Regina Catharina
Anna Maria Catharina
dítě z roku 1735 nepokřtěno
Francisca Theresia
Georgius Antonius 

*2.3.1731, Bamberg - †3.2.1732
*8.6.1733, Bamberg - †?
-
*20.8.1736, Bamberg - †?
*28.3.1738, Bamberg - †?

Dílo

1728
1728 (okolo)
1728 (okolo)
1732
1732-1737
1732
1732-1734
1735
1735 (okolo)
1735 (okolo)
1736-1738
1737-1738
1737

1737-1739
1739
1740-1743
1743 (okolo)
1740
1741
1742
1743 (okolo)

Zámek Weissenstei, Pommersfelden, mimo jiné plány skleníku
Kostel sv. Getrau, Bamberg, kůr a proboštsví
Dům Lange Strasse 35, možná jako vlastní dům
Kapitulní dům u sv. Galgolfa, Bamberg
Seminář Maximiliansplatz 8 podle plánu Balthasara Neumanna (dnes Nová radnice)
Vlastní dům Nonnenbrücke 1, Bamberg
Dominikánský klášter, Bamberg
Dům u Černého orla, Judenstrasse 7, Bamberg
Langheimer Hof Oberen Karolinenstrasse 8, Bamberg, správní budova kláštera Langheim
Dům Vorderer Bach 4,  Bamberg
Zámek Seehof, dva strážní domky
Zbrojnice Hallstadter Strasse, Bamberg
Karmelitánský klášter sv. Theodora, Bamberg, přestavba konventu, nové budovy západního křídla podle plánů Balthasara Neumanna
Zámek Unterleiterbach
Curia St. Hippolyti Domplatz Bamberg, plány s korekturami Balthasara Neumanna
Radnice Lichtenfels
Fara Lichtenfels
Aufseesianum, Bamberg, západní křídlo, katolická internátní škola
Klášter Amorbach, plány budovy kláštera a kostela
Hrad Niesten u Weismain, plány přestavby hradu
Kostel Sandstrasse 38, Bamberg