Restaurování fresky v kapli Panny Marie Sedmibolestné v Olivětíně

V červenci 2017 bylo zahájeny přípravné práce na restaurování fresky v kapli Panny Marie Sedmibolestné v Olivětíně na Broumovsku. Projekt připravil spolek Omnium, práce realizuje Fakulta restaurování v Litomyšli.