O projektu

Baroko bylo období ohromujícího vzepětí duchovních a morálních sil, projevující se v horoucí tvůrčí aktivitě ve všech oblastech kulturního dění, které zasáhlo všechny vrstvy lidské společnosti.

Barokní architektura je prezentovaná jako velké divadlo tohoto světa. Architektura stavby se snoubí s každým detailem interiérového vybavení a celek mívá uchvacující účinek.

Tyto stránky jsou věnovány odkazu nejvýznamnějších architektů doby baroka, Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Projekt realizuje Omnium z.s.Partneři projektu Dientzenhofer Adventures

 

Realizaci tohoto projektu finančně podpořil v roce 2018 Královéhradecký kraj. Díky této podpoře byl portál rozšířen o barokní památky na území Královéhradeckého kraje.

 

První etapa projektu Dientzenhofer Adventures byla realizována v roce 2017 za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.