Přehled bibliografie

 • ŽEMLIČKA Josef, Lorem ipsum doler sit amet, Praha 1995, s. 35—42.
 • ŽEMLIČKA, J. — ŠMAHEL, F., Lorem ipsum dolor sit amet, Praha 1995, s. 35—42.
 • TŘEŠTÍK Dušan, Název studie, in: Sborník sborníků, Znojmo 1997, s. 123—155.
 • POLÍVKA Aleš, Lorem ipsum dolor sit amet, Český časopis historický 98, 1998, s. 293—300.
 • ŽEMLIČKA Josef, Lorem ipsum doler sit amet, Praha 1995, s. 35—42.
 • ŽEMLIČKA, J. — ŠMAHEL, F., Lorem ipsum dolor sit amet, Praha 1995, s. 35—42.
 • ŽEMLIČKA Josef, Lorem ipsum doler sit amet, Praha 1995, s. 35—42.
 • ŽEMLIČKA, J. — ŠMAHEL, F., Lorem ipsum dolor sit amet, Praha 1995, s. 35—42.
 • TŘEŠTÍK Dušan, Název studie, in: Sborník sborníků, Znojmo 1997, s. 123—155.
 • POLÍVKA Aleš, Lorem ipsum dolor sit amet, Český časopis historický 98, 1998, s. 293—300.
 • ŽEMLIČKA Josef, Lorem ipsum doler sit amet, Praha 1995, s. 35—42.
 • ŽEMLIČKA, J. — ŠMAHEL, F., Lorem ipsum dolor sit amet, Praha 1995, s. 35—42.