Seznam architektů

Syn Georga Dientzenhofera, rolníka na statku Oberulpoint u Litzdorfu v Horním Bavorsku a Barbary rozené Thanner, nejstarší z bratrů stavitelů Dietzenhoferů, architekt a stavitel, tvůrce poutního kostela Nejsvětější Trojice zvaného Kappl u Waldsassenu s mimořádně symbolickým obsahem architektury, otevřel cestu svým bratrům - v případě Leonharda a Johanna v Bambergu, v případě Wolfganga v Ambergu, manžel Marie Elisabeth rozené Hager a otec čtyř dětí, z nichž žádné se již architektuře nevěnovalo…

Více informací

Syn Georga Dientzenhofera, rolníka na statku Oberulpoint u Litzdorfu v Horním Bavorsku a Barbary rozené Thanner, druhý nejstarší z první generace bratrů stavitelů Dientzenhoferů, architekt a stavitel řady významných klášterních staveb v Ambergu, hlavním městě kurfiřství Horní Falce v Bavorsku, klášterů, kostelů , ale i profánních budov v celé Horní Falci, dvorní architekt kurfiřství v Ambergu, manžel Marie Isabelly, otec osmi dětí, z nichž žádné se stavitelství a architektuře nevěnovalo…

Více informací

Syn Georga Dientzenhofera, rolníka na statku Gugghof u St. Margarethen v Horním Bavorsku a Barbary rozené Thanner, třetí nejstarší z první generace stavitelů Dientzenhoferů, architekt a stavitel v Čechách, stavitel a architekt kláštera sv. Markéty na Břevnově, architekt řádu břevnovsko-broumovských benediktinů, spolutvůrce kostela sv. Mikuláše na Malé Straně, architekt kláštera v Teplé, kostelů na Broumovsku a řady sakrálních i profánních barokních staveb v Čechách, manžel Anny Marie, otec pěti…

Více informací

Syn Georga Dientzenhofera, rolníka na statku Gugghof u St. Margarethen v Horním Bavorsku a Barbary rozené Thanner, čtvrtý nejstarší z bratrů stavitelů Dientzenhoferů, architekt a stavitel, spolu bratrem Georgem a Johannem tvůrce barokní podoby Bambergu a řady dalších sakrálních i profánních staveb bamberské kapituly, dvorní architekt bamberského knížete-biskupa Lothara Franze von Schönborn, dvorní architekt markraběte Christiana Ernsta z Bayreuthu, architekt měšťanských domů v Bambergu,…

Více informací

Syn Georga Dientzenhofera, rolníka na statku Gugghof u St. Margarethen v Horním Bavorsku, Barbary rozené Thanner, nejmladší z bratrů stavitelů Dientzenhoferů, architekt a stavitel, spolu bratrem Georgem a Leonhardem tvůrce barokní podoby Bambergu a řady dalších sakrálních i profánních staveb bamberské kapituly, dvorní architekt bamberského knížete-biskupa Lothara Franze von Schönborn, manžel Marie Eleonory a otec jedenácti dětí. Stavební činnosti se z nich věnoval syn Justus Heinrich (1702-1744…

Více informací

Kilián Ignác Dientzenhofer se narodil v roce 1689 jako třetí dítě z manželství Kryštofa Dientzenhofera a Anny Marie roz. Lange, jeden z nejvýznamnějších českých architektů období vrcholného baroka, autor velkého množství sakrálních a profánních staveb v Čechách, dvorní architekt řádu břevnovsko-broumovských benediktinů, architekt císařského Dvorského stavebního úřadu v Čechách, architekt kostela sv. Mikuláše na Malé Straně a na Staroměstském náměstí v Praze, kláštera sv. Markéty na Břevnově,…

Více informací

Syn Johanna Dientzenhofera, nejmladšího z první generace stavitelů Dientzenhoferů a Marie Eleonory, architekt a stavitel, dvorní architekt a městský rada v Bambergu, spolupracovník jednoho z nejvýznamnějších architektů 1. poloviny 18. století Balthasara Neumanna, manžel Anny Kathariny roz. Burger, otec čtyř dětí Justus Heinrich se narodil 5. listopadu 1702 ve Fuldě, kde jeho otec Johann Dientzenhofer působil jako dvorní architekt kapituly ve Fuldě, hlavním městě kurfiřství Hessenského. U svého…

Více informací