Ebrach - klášter

Klášter Ebrach založil v roce 1127 ministeriál Berno von Ebrach a osídlil jej z Morimondu. Když byl Ludvík Ludovici 1. prosince 1686 zvolen novým opatem v Ebrachu, ihned jmenoval stavitelským mistrem Leonharda Dientzenhofera. V letech 1688-1702 bylo z budovy opatství postaveno východní křídlo, část severního křídla a krátký úsek vnitřního podélného křídla, budovy konventu a knihovny. Hlavní část koncepce Leonharda Dientzenhofera - prostorný čtyřúhelník se čtyřmi vnitřními nádvořími - zůstala z velké části nedokončena. Stavba dle původních plánů byla ukončena v roce 1702.
Ausführliche Informationen

Karte des Ortes und der Umgebung Öffnen am mapy.cz