Bamberk Domstrasse 5 (Tilman2007) Bamberk Domstrasse 5 (Tilman2007)

Bamberg - Curia Sti. Lamperti

Bývalý kanovnický dvůr Curia Sti. Lamperti postavený podle plánů Leonharda Dientzenhofera z roku 1706

Bývalý kanovnický dvůr, Curia Sti. Lamperti, je tvořen hlavní podlouhlou dvoupatrovou budovou se sedlovou střechou a kaplí. Postaven byl pravděpodobně podle plánů Leonharda Dientzenhofera z roku 1706.

Detailní informace

Historie

Bývalý kanovnický dvůr, Curia Sti. Lamperti, je tvořen hlavní podlouhlou dvoupatrovou budovou se sedlovou střechou a kaplí. Postaven byl pravděpodobně podle plánů Leonharda Dientzenhofera z roku 1706. Hospodářské budovy pocházejí z 18. století a zahrnují i pozůstatky pozdního středověku. Zahrada je z přelomu 18.-19. století.

Domberg

Domberg je nejznámější ze sedmi bamberských kopců a také nejdéle obydlená část města.

Domberg je historickým jádrem Bambergu a v době císaře Jindřicha II. (r. 1002/1014-24) byl centrem říše. Jedinečnému historickému souboru bývalých dvorních, kapitulních a kanovnických budov na náměstí Domplatz dominuje 1000 let stará katedrála.

Historie osídlení Dombergu sahá až do doby bronzové, ale významným se stal až po opevnění Babenberků s hradem "Castrum Babenberch", který dal Bambergu jméno (v listinách je zmiňován v roce 902). Založením biskupství v roce 1007, výstavbou katedrály (1002) a rozšířením hradu na biskupský palác položil Jindřich II. základy dalšího rozvoje Bambergu.

Se zánikem klášterního společenství katedrálních kanovníků ve 13. století vznikly podél hradeb a cest četné kanovnické dvory. Honosný soubor budov, z nichž většina se zachovala dodnes, zahrnoval starý dvůr biskupů a knížecích biskupů se zbytky palácové budovy, středověké a barokní kanovnické dvory, nové sídlo knížat-biskupů a velkolepá kapitulní síň v katedrále.

Unikátnímu historickému souboru bývalých soudních, kapitulních a kanovnických budov na katedrálním náměstí dominuje katedrála sv. Petra a sv. Jiří založená roku 1002.

Kanovnické dvory, kurie

Byty pro katedrální kaplany se nazývaly kanovnické dvory neboli "curiae". Kanovnické dvory byly obvykle reprezentativní samostatné budovy.

Na Dombergu byly řešeny jako samostatné, zvenčí uzavřené komplexy a organizovány jako přilehlé trojstranné nebo čtyřstranné dvory. Největší dvory mají dodnes podlahovou plochu 3000 metrů čtverečních.

V pozdním středověku pokrývala katedrální nádvoří většinu katedrálního návrší a teprve v novověku byla některá z nich vytlačena budovami knížecích rezidencí.

Každý z bamberských dómských kurií měl svou vlastní kapli, která přinejmenším v raném období dala název i dvoru a jen zřídka byla rozpoznatelná jako samostatná stavba, ale byla integrována do budov. Nejstarší dochovaná kaple v laurentské kurii byla postavena kolem roku 1200, většina budov pochází z 15.-16. a 18. století:

Katedrální náměstí 1: Curia Sti. Hippolyti (18. století, soukromý majetek)
Katedrální náměstí 2: Curia St. Sebastiani et Fabiani (18. století, arcibiskupský ordinariát)
Domplatz 3, Curia St. Laurentii (12. a 15./16. století, arcibiskupský ordinariát)
Domstraße 2, Curia Sti. Blasii (16. stol.)
Domstraße 3, Curia Stm. Mariae et Chunegundis (15. stol. barokizovaná, katedrální fara)
Domstraße 5, Curia St. Lamperti (18. stol., katedrální proboštství)
Domstraße 7, Curia Stae. Elisabethae (15./16. stol.)
Domstraße 9, Curia Stm. Johannis et Pauli (15. stol.)
Domstraße 11, bývalý Erthalshof (15.-18. stol.)
Domstraße 13, bývalý Truchseßhöflein (16. stol.)
Obere Karolinenstraße 1/3, Curia Schönborniana (15. století)
Obere Karolinenstraße 4/6, Curia Stm. Philipp et Jacobi (16. století/19. století; katedrální škola)
Obere Karolinenstraße 5, Curia Sti. Pauli (18. století, arcibiskupský palác)
Obere Karolinenstraße 7, bývalý Zobelhof (18. stol.)

Se sekularizací přišli kanovníci o své kurie, pokud je nevlastnili soukromě.

Současnost

V areálu Curia Sti. Lamperti se v současnosti nachází prostory Arcibiskupství Bamberg pro vzdělávání.

Mapa místa a okolí Otevřít na mapy.cz

GPS: 49.8906711N, 10.8812033E
Curia Sti. Lamperti