Bamberg - Raulinohaus

Měšťanský dům rodiny Raulino postavený v letech 1709-1711 pravděpodobně podle plánů Johanna Dientzenhofera

Raulinohaus, palácový měšťanský dům, je třípatrová budova s členěnou fasádou a mansardovou střechou. Nad přízemím směrem do náměstí Grüner Markt se nacházejí arkády s figurální výzdobou. Residence byla postavena v letech 1709-1711 pravděpodobně podle plánů Johanna Dientzenhofera.

Detailní informace

Historie

V roce 1740 si otevřel v budově svou prodejnu tabáku holandský trafikant Livinus von Wynendael původem z Rotterdamu. V roce 1820 jeho vnuk Johann Peter Raulino založil tabákovou továrnu Joh. Pet. Raulino & Comp., která existovala až do roku 1957. Během této doby došlo k několika přestavbám obchodů.

Architektura

Třípodlažní Bürgerpalais s členitou pískovcovou fasádou a mansardovou střechou je navržen jako důstojný protějšek kostela sv. Martina. Fasáda je po stranách lemována pilastry a nahoře zakončena okapovou římsou.

Přízemí je rozděleno na tři arkády, z nichž prostřední původně sloužila jako vchod. V kovaných mřížích se nacházejí iniciály "L v W" pro Livinus van Wynendael. Klíčové figury arkád jsou vytvořeny jako atlasy. Dva krajní nesou baňaté vázy, prostřední figura nese kartuš zdobenou akantovými listy s portrétem Matky Marie s dítětem Kristem.

Současnost

Dnes se v objektu nachází obchodní a bytové prostory.

Mapa místa a okolí Otevřít na mapy.cz

GPS: 49.8933772N, 10.8890203E
Raulinohaus