Trautmannshofen - Poutní kostel Jména Marie

Poutní kostel Jména Marie přestavěný v letech 1686-1689 podle plánů Leonharda Dientzenhofera, stavbu vedl Georg Dientzenhofer a po jeho smrti v roce 1689 byla dokončena Wolfgangem Dientzenhoferem v říjnu 1689

Již kolem roku 1382 existoval v Trautmannshofenu "kostelík Panny Marie". Jako vděčnost za ukončení třicetileté války (1618-1648) nechal kurfiřt Ferdinand Maria Bavorský (1636-1679) postavit poutní kostel "Panny Marie Vítězné". Stavba kostela byla zahájena pravděpodobně v roce 1655 a v roce 1666 dokončena. Z původního kostela se zachovala pouze středověká věž.

V roce 1686, přesně 4.6.1686, byla uzavřena smlouva s Leonhardem Dientzenhoferem na vypracování plánů na další přestavbu kostela. Stavební práce následně realizoval Georg Dientzenhofer až do své smrti v únoru 1689, kdy stavbu převzal Wolfgang Dientzenhofer a dokončil ji v říjnu 1689.

Slavnostně vysvěcen byl přestavěný kostel 15. srpna 1691.

Detailní informace

Historie

Obec  Trautmannshofen je součástí města Lauterhofen v okrese Neumarkt in der Oberpfalz. Již kolem roku 1382 existoval v Trautmannshofenu "kostelík Panny Marie", který existoval "již dlouho". Skutečné počátky nelze přesně určit, ale obvykle se dávají do souvislosti s pastorační péčí mnichů z Litzlohe v době kolem roku 1190.

V roce 1432 husité podle legendy v trautmannshofenském kostele hodili obraz Panny Marie třikrát do ohně, ale pokaždé se vrátil na oltář. Legenda je vyobrazena i na klenbě kostela.

4. října 1504 kostel vypálili vojska Norimberku během Landhutské války o dědictví. K dalšímu požáru došlo v roce 1561.

Kdo jej později přestavěl, není známo. Trautmannshofen byl do roku 1544 katolický, poté do roku 1583 luteránský a do roku 1625 kalvínský.

V roce 1631 Švédové vypálili dům Frühmeßnerů, což je také považováno za událost vzniku poutě.

Poté bylo v Horní Falci znovu zavedeno katolické vyznání. Kostel jako jedno z mariánských poutních míst v Horní Falci se stal velmi vyhledávaným místem.

Z vděčnosti za ukončení třicetileté války (1618-1648) nechal kurfiřt Ferdinand Maria Bavorský (1636-1679) postavit poutní kostel Marie Vítězné (Marie vom Siege), který dodnes připomíná erb na triumfálním oblouku. Stavba kostela byla zahájena pravděpodobně v roce 1655 a v roce 1666 dokončena. Z původního kostela se zachovala pouze středověká věž. Stavba měla být vysvěcena v roce 1667; oltář a kazatelnu zhotovil v roce 1659 sochař Georg Wirsching.

Již o deset let později však musel být kostel zcela přestavěn, důvody nejsou známy.

V roce 1686, přesně 4.6.1686, tak byla uzavřena smlouva s Leonhardem Dientzenhoferem na vypracování plánů na další přestavbu kostela. Stavební práce následně realizoval Georg Dientzenhofer až do své smrti v únoru 1689, kdy stavbu převzal Wolfgang Dientzenhofer a dokončil ji v říjnu 1689. Podle legendy Leonhard chtěl zakázku, ale sám kostel nikdy nepostavil a přenechal ji svým bratrům.

V říjnu 1689 se v závěrečné zprávě uvádělo, že kazatelna je hotová a stavba hlavního oltáře značně pokročila, zasklení oken je hotové, podlaha kostela je pokryta krytinou z 2100 šestibokých bílých kamenů od svatého Salvátora, zpovědnice jsou vyzdobeny obložením a náročněji řešené lavice v prvních řadách byly zadány truhlářům z Lauterhofenu (Leonard Dörr a David Riepel).

Varhany postavil Hans Conradt Vogl a u dosud chybějícího hlavního oltáře měla volební vláda určit autora a motiv. Jméno malíře není známo, ale prameny předpokládají, že to byl dvorní malíř Johann Andreas Wolf.

Kostel byl pak slavnostně vysvěcen 15. srpna 1691.

Náklady na novou stavbu částečně uhradila farnost a úřad. Na stavbu kostela byly použity peníze ze stavební daně od různých úřadů a církevních nadací.

Varhany byly obnoveny v roce 1744 Johannem Baptistem Funtschem.

Od šedesátých let 17. století byl kostel vyzdoben barokními a rokokovými díly, například freskami J. M. Wilda, a renovována byla nová kruchta i varhanní skříň.

V roce 1781 vydal papež Pius VI. dva breve, v nichž udělil plnomocné odpustky na "hlavní svátek - Jména Panny Marie - a dalších sedm mariánských svátků" a také každý poutník, který jednou ročně navštíví kostel v Trautmannshofenu, obdrží plnomocné odpustky.

Architektura

Kostel Panny Marie je sloupový kostel s chórovou věží postavený v letech 1655-66 na místě původního kostelíka a ze zachováním původní gotické věže.

V letech 1686-1689 proběhla přestavba dle projektu Leonharda Dientzenhofera a pod vedením Georga a Wolfganga Dientzenhoferových. Kostel doplňuje mohutná hřbitovní zeď se dvěma branami, pravděpodobně z 16. století.

Vnitřní výzdoba

Zpovědnice jsou vyzdobeny obložením a náročněji řešené lavice v prvních řadách byly zadány truhlářům z Lauterhofenu (Leonard Dörr a David Riepel).

Varhany postavil Hans Conradt Vogl, obnoveny byly v roce 1744 Johannem Baptistem Funtschem.

Jméno malíře hlavního oltáře není známo, ale prameny předpokládají, že to byl dvorní malíř Johann Andreas Wolf.

Od 60. let 18. století byl kostel vyzdoben barokními a rokokovými pracemi, jako jsou fresky J.M. Wilda, nebo varhanní skříň.

Současnost

V roce 1947 byl Trautmannshofen oddělen od mateřské farnosti Litzlohe a povýšen na samostatnou farnost.

Poutní kostel v Trautmannshofenu prošel od své výstavby v polovině 17. století opakovaně zásadní rekonstrukcí. V letech 1960-1964 proběhla vnější a vnitřní renovace. Poslední velká rekonstrukce proběhla v letech 2005 až 2007.

Majitelé / uživatelé

Katholisches Pfarramt Erzengel Michael
Tel.: +49 9186 349
E-mail: lauterhofen[ZAVINÁČ]bistum-eichstaett[TEČKA]de
www.pfarrverband-lauterhofen.de
3. července 2022

Mapa místa a okolí Otevřít na mapy.cz

GPS: 49.3443722N, 11.5657208E
Poutní kostel Jména Marie