Trautmannshofen - poutní kostel Jména Marie

Poutní kostel Jména Marie přestavěný v letech 1686-1689 podle plánů Leonharda Dientzenhofera. Stavbu vedl nejprve Georg Dientzenhofer a po jeho smrti v roce 1689 Wolfgang Dientzenhofer

Již kolem roku 1382 existoval v Trautmannshofenu "kostelík Panny Marie". Skutečné počátky nelze přesně určit. Jako vděčnost za ukončení třicetileté války (1618-1648) nechal kurfiřt Ferdinand Maria Bavorský (1636-1679) postavit poutní kostel "P. Marie Vítězné". Stavba kostela byla zahájena pravděpodobně v roce 1655 a v roce 1666 dokončena. Z původního kostela se zachovala pouze středověká věž.

V roce 1686 (4.6.1686) byla uzavřena smlouva s Leonhardem Dientzenhoferem na vypracování plánů na další přestavbu kostela. Stavební práce následně realizoval Georg Dientzenhofer až do své smrti v únoru 1689, kdy stavbu převzal Wolfgang Dientzenhofer a stavbu dokončil v říjnu 1689.

Ausführliche Informationen

Historie

Obec  Trautmannshofen je součástí města Lauterhofen v okrese Neumarkt in der Oberpfalz .

Již kolem roku 1382 existoval v Trautmannshofenu "kostelík Panny Marie", který existoval "již dlouho". Skutečné počátky nelze přesně určit, ale obvykle se dávají do souvislosti s pastorační péčí mnichů z Litzlohe v době kolem roku 1190.

V roce 1432 se husité v trautmannshofenském kostele dopustili strašlivé svatokrádeže - rouhali se a třikrát hodili obraz Panny Marie do ohně, aby ho spálili. 4. října 1504 vypálili vojska Norimberku během Landhutské války Liebfrauenkirchlein. Kdo ji později přestavěl, není známo. Trautmannshofen byl do roku 1544 katolický, poté do roku 1583 luteránský. Další změna náboženství učinila z obyvatel Trautmannshofenu v letech 1583 až 1625 kalvinisty.

Poté bylo v Horní Falci znovu zavedeno katolické vyznání. Budova kostela však byla ve velmi špatném stavu, nejprve bylo třeba postavit oltář. V následujících letech, navzdory třicetileté válce, poutě ožily a kostelík byl příliš malý.

Jako vděčnost za ukončení třicetileté války (1618-1648) nechal kurfiřt Ferdinand Maria Bavorský (1636-1679) postavit poutní kostel "P. Marie Vítězné", který dodnes připomíná erb na vítězném oblouku. Stavba kostela byla zahájena pravděpodobně v roce 1655 a v roce 1666 dokončena. Z původního kostela se zachovala pouze středověká věž. V roce 1686 (4.6.1686) byla uzavřena smlouva s Leonhardem Dientzenhoferem na vypracování plánů na další přestavbu kostela, cit.„ Spaltzetl. Mit dem Pau- unnd Maurmaister Leonhardt Dinzenhofer zu Speinshardt, umb den neuen Gottshaus Pau zu Trauttentshoven am Lanckhaus und anderwerts. Verfaßt, den 4. n Juny Anno 1686. Pr: 2500 fl“.

Stavební práce následně realizoval Georg Dientzenhofer až do své smrti v únoru 1689, kdy stavbu převzal Wolfgang Dientzenhofer a stavbu dokončil v říjnu 1689. V říjnu 1689 závěrečná zpráva konstatovala, že kazatelna je hotova a stavba hlavního oltáře dobře pokročila, bylo dokončeno zasklení oken, podlaha kostela byla vydlážděna 2.100 šestihrannými bílými kameny, zpovědnice byly ozdobeny a tesaři Leonard Dörr a David Riepel z Lauterhofenu vyrobili propracovaněji navržené lavice v prvních řadách. Varhany postavil Hans Conradt Vogl a volební vláda měla vybrat umělce a motiv chybějícího hlavního oltáře. Jméno malíře není známo, ale prameny předpokládají, že šlo o dvorního malíře Johanna Andrease Wolfa. 

Kostel byl 15. srpna 1691 kostel slavnostně vysvěcen.

V té době byl Trautmannshofen filiálkou farnosti Lauterhofen. V roce 1719 byl Trautmannshofen znovu připsán Litzlohe.

Architektura

Kostel Panny Marie je sloupový kostel s chórovou věží postavený v letech 1655-66 na místě původního kostelíka a ze zachováním původní gotické věže. V letech 1686-1689 proběhla přestavba dle projektu Leonharda Dientzenhofera a pod vedením Georga a Wolfganga Dientzenhoferových. Kostel doplňuje mohutná hřbitovní zeď se dvěma branami, pravděpodobně z 16. století.

Vnitřní výzdoba

Varhany byly obnoveny v roce 1744 Johannem Baptistem Funtschem. Od 60. let 18. století byl kostel vyzdoben barokními a rokokovými pracemi, jako jsou fresky J.M. Wilda, nebo varhanní skříň.

Současnost

V roce 1947 byl Trautmannshofen oddělen od mateřské farnosti Litzlohe a povýšen na samostatnou farnost. Poutní kostel v Trautmannshofenu prošel od své výstavby v polovině 17. století opakovaně zásadní rekonstrukcí. V letech 1960-1964 proběhla za faráře Otto Brückla vnější a vnitřní renovace. Poslední velká rekonstrukce proběhla v letech 2005 až 2007 pod vedením otce Martina Penkally a otce Gerharda Ehrla.

Besitzer / Nutzer

Katholisches Pfarramt Erzengel Michael
Tel.: +49 9186 349
E-mail: lauterhofen[ZAVINÁČ]bistum-eichstaett[TEČKA]de
www.pfarrverband-lauterhofen.de
3. Juli 2022

Karte des Ortes und der Umgebung Öffnen am mapy.cz

GPS: 49.3443722N, 11.5657208E
Poutní kostel Jména Marie Trautmannshofen