Bamberg - Kostel a probošství sv. Getreu

Kostel sv. Getreu přestavěný v letech 1652-1733, práce v roce 1733 podle projektu Justuse Heinricha Dientzenhofera a budova probošství postavená v letech 1733-1735 podle projektu Justuse Heinricha Dientzenhofera

Bývalé benediktinské proboštství svatého Getreu bylo založeno biskupem Ottou I. kolem roku 1123 jako cela pro ženské kláštery a patřilo k bývalému benediktinskému klášteru svatého Michala. Kostel sv. Getreu v dnešní podobě byl postaven v letech 1652-1733, přestavby v roce 1733 proběhly podle projektu Justuse Heinricha Dientzenhofera.

Budova proboštství přiléhající ke kostelu pochází z let 1733-35, postavena byla podle projektu Justuse Heinricha Dientznehofera.

Detailní informace

Historie

Bývalé benediktinské proboštství svatého Getreua bylo založeno biskupem Ottou I. kolem roku 1123 jako cela pro ženské kláštery a patřilo k bývalému benediktinskému klášteru svatého Michala.

Kostel sv. Getreu v dnešní podobě byl postaven v letech 1652-1733, přestavby v roce 1733 proběhly podle projektu Justuse Heinricha Dientzenhofera. Budova proboštství přiléhající ke kostelu pochází z let 1733-35, postavena byla podle projektu Justuse Heinricha Dientznehofera.

Po sekularizaci v roce 1803 byly budovy předány špitální komisi ke zřízení "blázince", o jehož zřízení se zasloužil známý bamberský lékař Adalbert Friedrich Marcus a který byl po svém otevření v roce 1805 jedním z prvních v Bavorsku a Německu.

Po převedení do městské správy v roce 1819 začaly na místě rozsáhlé stavební práce: v roce 1898 byl postaven pavilon pro ženy, v roce 1899 ředitelská vila a v roce 1907 pavilon pro muže, ty jsou samostatně památkově chráněny. V roce 1907 byla rovněž postavena parní prádelna s tanečním sálem. Všechny dílčí stavby jsou památkově chráněny.

Architektura

Kostel je obrácený k východu a severovýchodu je omítnutá, čtyřdílná, bezvěžová barokní masivní stavba s jednoduchou toskánskou pilastrovou konstrukcí, kterou tvoří septa, loď, presbytář a chór. Na střeše chóru je zvonová hřebenová věžička s cibulovou bání. Stavba kostela byla realizována v letech 1652-1733.

Na východě je kolmo ke kostelu umístěna budova proboštství, která svým východním průčelím ladí s mateřským klášterem svatého Michaela. Jedná se o dvoupodlažní budovu z pískovcových kvádrů s mansardovou valbovou střechou postavenou nad vysokým soklem, která má jednoduše členěné barokní průčelí se středovým rizalitem. Stavba probošství byla realizována v letech 1733-1735, v letech 1738-40 bylo probošství z obou stran rozšířeno.

Současnost

Bývalé benediktinské proboštství sv. Getreu je dnes součástí Kliniky na Michelsbergu (st. Getreu Straße 18).

Mapa místa a okolí Otevřít na mapy.cz

GPS: 49.8931175N, 10.8729856E
Kostel a probošství sv. Getreu